Одлука о буџету општине Дољевац за 2021. годину

Неуручена решења о рушењу

Неуручена решења о рушењу погледајте овде::::

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2020

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист града Ниша“, број 52/18), члана 6. Одлуке о приступању изради Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025 („Службени лист града Ниша“, број 90/20) и Закључка Комисије за израду Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025 број: 06 – 40 од 20.11.2020.године,

Одељење за привреду и финансије Општинске управе Општине Дољевац, дана 27.11.2020.године, сачинило је

 

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту

Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025

Јавна расправа о нацрту Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021 – 2025. године спроведена је у складу са Одлуком о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист града Ниша“, број 52/18) и Закључком Комисије број: 06 – 40 од 20.11.2020.године.

Јавни позив за јавну расправу и програм јавне расправе објављени су дана 20.11.2020.године на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

Јавна расправа је трајала 7 (седам) дана почев од 20.11.2020.године, закључно са 27.11.2020.године.

Отворени састанак представника надлежних органа општине са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања одржан је дана 27.11.2020.године у сали Скупштине општине Дољевац, Ул. Николе Тесле бр. 121 у Дољевцу са почетком у 13,00 часова.

У јавној расправи су учествовали: представници Туристичке организације општине Дољевац, представници месних заједница са територије општине Дољевац, представници средстава јавног обавештавања, запослени у Општинској управи општине Дољевац и заинтересовани грађани.

У уводном излагању, начелник Одељења за привреду и финансије и председник Комисије, Јовица Пешић је изјавио да је нацрт Програма развоја туризма општине Дољевац за период 2021 – 2025. године резултат заједничког рада чланова Комисије, израђен у складу са Правилником о садржини и начину израде програма развоја туризма („Сл. гласник РС“, број 86/20).

 

Јовица Пешић је затим детаљно представио нацрт Програма развоја туризма општине Дољевац за период 2021 – 2025. године, представио визију, приоритете, циљ и мере за остваривање истог, акциони план и мониторинг и евалуацију.

 

На крају излагања, објаснио је да је достављање програма развоја туризма ресорном Министарству на претходно мишљење обавеза јединице локалне самоуправе предвиђена одредбама Закона о туризму („Сл. гласник РС“, број 17/2019).

 

Након образложења нацрта присутни учесници на јавној расправи нису имали примедбе и сугестије на нацрт Програма развоја туризма општине Дољевац за период 2021 – 2025. године.

Јавна расправа је завршена у 13.45 часова.

 

Број: 332 - 13

У Дољевцу, дана 27.11.2020.године

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

 

 

                                                                                                                        Начелник Одељења

                                                                                                              Јовица Пешић с.р.

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121