EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2021

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

На основу члана 14. став 1, чл. 15, чл.16. став 4 и чл. 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тач. 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22),  Одељење за општу управу и ванпривредне делатности општине Дољевац

  ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

 

            ИЗЛАЖЕ СЕ на увид грађанима Дољевца део Јединственог бирачког списка за општину Дољевац.

 

             Увид у део бирачког списка грађани могу извршити у згради Општинске управе општине Дољевац, Николе Тесле 121 на шалтеру бр. 6, сваког дана осим недеље од 07,00 до 15,00 часова почев од 03. марта 2022.године, до закључења бирачког списка 18. марта 2022. године.

Захтеве за доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку грађани могу поднети Општинској управи општине Дољевац до закључења бирачког списка тј. до 18. марта 2022. године.

Грађани који ће на предстојећим изборима за председника Републике гласати према месту боравишта морају поднети захтев Општинској управи да се у бирачки списак упише тај податак, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 13. марта 2022. године. У истом року, грађани који имају боравиште у иностранству могу преко дипломатско – конзуларног представништва Републике Србије поднети захтев о упису податка да ће на предстојећим изборима за председника Републике гласати у иностранству.

Након закључења бирачког списка, све промене у бирачком списку, на начин и по поступку утврђеним законом, врши Министарство државне управе и локалне самоуправе, најкасније 72 часа пре дана одржавања избора.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

            Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs/ уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

Све додатне информације грађани могу добити на телефон: 018/4810-054, локал 19.

                                                              Одељење за општу управу и ванпривредне делатности

                                                                          Општинске управе општине Дољевац

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121