EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.07.2024 - 30.09.2024. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

15. седница Општинског већа

15. седница Општинског већа одржаће се 21. септембра 2023. године (четвртак) у малој сали Скупштине општине, са почетком у 10:00 часова.
Молимо да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 018/4810-054.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-26 Датум: 19.09.2023.
Дољевац

На основу члана 13. Одлуке о Општинском већу општине Дољевац (,,Сл. лист Града Ниша“, број 127/18, 8/20 и 70/21), и члана 36. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Дољевац ("Службени лист Града Ниша" број 4/19),

САЗИВАМ
15. седницу Општинског већа за 21. септембар 2023. године (четвртак)


Седница ће се одржати у малој сали Скупштине општине, са почетком у 10:00 часова.
За седницу је предложен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Утврђивање предлога Одлуке о додели јавних признања;
2. Утврђивање предлога Решења о именовању директора Јавне библиотеке у Дољевцу.
3. Утврђивање предлога Решења о разрешењу и именовању председника УО Центра за социјални рад Дољевац
4. Утврђивање предлога Решења о усвајању на Извештај о раду јавне библиотеке у Дољевцу за 2022. годину;
5. Утврђивање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Општинске управе општине Дољевац за 2022. године;
6. Утврђивање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Црвеног крста општине Дољевац за 2022. године;
7. Утврђивање предлога Решења о усвајњу Извештаја о раду ЛП за водоснабдевање,,Брестовац- Бојник-Дољевац" у Бојнику за 2022. годину;
8. Утврђивање предлога Решења о усвајању Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац за 2022. годину;
9. Доношење Решења о усвајању Извештаја о реализацији планираних активности Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац за 2022. годину;
10. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на којима се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач општина Дољевац, за период од 01.04.2023. до 30.06.2023 године;
11. Доношење Решења о давању сагласности на прву измену Финансијског плана МЗ Орљане за 2023. годину;
12. Доношење Решења о давању сагласности на прву измену Финансијског плана МЗ Шаиновац за 2023. годину;
13. Доношење Решења о давању сагласности на Програм уклањања објеката за период од 01.10.2023. године до 31.12.2023. године;
14. Доношење Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Молимо да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 018/4810-054.


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ
Горан Љубић

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121