Контролне листе

Упутство катастар загађивача

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Линкови

 

 

Донација Европске уније и Влада Швајцарске и Србије преко програма Европски ПРОГРЕС

 Европска унија и Влада Швајцарске обезбедиће 17.612 евра преко програма Европски ПРОГРЕС за два пројекта за израду пројектно-техничке документације укупне вредности 20.681 евра  у општини Дољевац. Преосталих 3.069 евра обезбедиће општина Дољевац.

Један пројекат односи се на израду пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу Предшколске установе „Лане“ у Дољевцу и вредан је укупно 8.181 евра. Пројектном документацијом извршићемо пренамену овог објекта у предшколску установу и средњу стручну школу. Наиме, један од главних проблема је недостатак простора на територији општине Дољевац за средњу стручну школу као и немогућност употребе једног дела објекта претшколске установе „Лане“ због истека употребне дозволе. Реконструкцијом и доградњом овог објекта би обезбедили адекватан простор за одвијање наставног процеса и предшколске установе и средње стручне школе. Израдом пројектно техничке документације, отвара се могућност за изградњу овог образовног комплекса и решавање проблема образовања на територији општине Дољевац.

Други пројекат се тиче израде пројектно-техничке документације за изградњу резервоара „Кочане“ у Кочану за водоснабдевање насеља на територији општине Долевац  и вредан је укупно 12.500 евра. Израдом ове пројектно-техничке документације ствара се шанса за изградњу и даљи развој комуналне инфраструктуре. Предвиђен број корисника резервоара „Кочане“ је око 10 хиљада. Изградња резервоара је само део неопходан за развој целокупног система за водоснабдевање “Пуста река” и обезбеђење здраве пијаће воде локалном становништву на територији општине Дољевац. Систем „Пуста река“ је заједнички систем за водоснабдевање општине Дољевац и општине Бојник, а системом управља ЈП за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“. Изградњом резервоара повећаће се број корисника система и побољшати економска ефикасност овог јавног предузећа.

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121