EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.07.2024 - 30.09.2024. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за куповину 2 сеоске куће са окућницом за побољшање услова становања интерно расељеним лицима

На основу члана 4.  став 1 тачка 1. Правилника о раду Комисије за избор корисника број: 400-140/16 од 28.11.2016. године Комисија за избор корисника расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ 2 СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНИХ СЕОСКИХ КУЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Помоћ за куповину 2 кућe са окућницом за побољшање услова   становања интерно расељеним лицима, док су у расељеништву и додатне помоћи за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметних сеоских кућа (у даљем тексту: Помоћ за побољшање услова становања) могу да остваре интерно расељено лице и чланови његовог породичног домаћинства који живе на територији општине Дољевац, а неопходна им је Помоћ за побољшање услова становања и то под условима, у поступку и у складу са мерилима утврђеним Правилником о раду комисије за избор корисника.

 

Максимални износ Помоћи за побољшање услова становања из става 1. овог члана не може прећи 1.150.000,00 динара и за додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у износу до РСД 180.000,00 оба износа по породичном домаћинству Корисника.

           

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Критеријуми за доделу Помоћи која се састоји у куповини и донацији кућа са окућницом утврђени су Правилником о раду Комисије за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба кроз куповину сеоских кућа са окућницом и поступку и начину реализације додељене помоћи (у даљем тексту: Правилник). 

Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове:

1)         да је подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица;

2)         да подносилац и чланови породичног домаћинства наведени у пријави који су евидентирани као интерно расељена лица имају боравиште/пребивалиште на територији општине Дољевац;

3)         да су подносилац и чланови породичног домаћинства смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају;

4)         да подносилац и чланови породичног домаћинства немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;

5)         да подоносилац и чланови породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој  држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;

6)         да подносилац и чланови породичног домаћинства не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији;

7)         да подносилац  и чланови породичног домаћинства нису заменили, обновили или отуђили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли да безбедно реше своје стамбено питање;

8)         да подносилац и чланови породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбено питање;

9)         да породично домаћинство има радно способне чланове;

10)     да сеоска кућа са окућницом којом подносилац конкурише за доделу Помоћи  испуњава основне услове за живот и становање и да је уписана у Катастру непокретности.

11)     да подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне некретнине.

 
 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Уз пријаву на јавни позив  која се подноси у Општини, подносилац пријаве на јавни позив доставља следеће доказе:

1)      уредно попуњен образац Пријаве;

2)      фотокопију легитимације интерно расељеног лица (обавезно за подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као интерно расељено лице);

3)    фотокопију очитане личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година, а за млађе од 16 година фотокопију здравствене књижице;

4)    доказ о стамбеној ситуацији подносиоца захтева и чланова његовог породичног        домаћинства:  за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена у органу управе или суду;

5)    изјаву оверену у органу управе или суду да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства: не поседују  непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;  не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији;  нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да  нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање; да нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне некретнине;

6)      доказ о приходима:

а)  за незапослене, изјава оверена у органу управе или суду да је лице незапослено и да нема примања;

            б) за запослене, потврда послодавца о висини примања за месец који предходи месецу подношења пријаве на Јавни позив или изјава да подносилац пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;

в) чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив или уколико лице не остварује примања по основу пензије - изјава оверена у органу управе или суду да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

7)      доказ о школовању - потврда надлежне образовне институције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота; доказ о здравственом стању, односно о постојању болести од већег социо – медицинског значаја, трудноће или другог здравственог стања-извештај лекара и/или решење за доказивање трудноће, инвалидности или болести;

8)   за једнородитељску породицу прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење   надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; пресуда о разводу брака и/или пресуда и поверавању деце ; самохрани родитељ прилаже и изјаву оверену у органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

9)      доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежног органа;

10)  решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;

11)  доказ за породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

12)  изјаву власника непокретности - сеоске куће са окућницом на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца пријаве, под условима предвиђеним овим Правилником, да предметна непокретност није у спору или под теретом, уз навођење рокова за примопредају непокретности ;

13)  доказ о власништву на предметној непокретности - сеоској кући са окућницом, на коју се односи Помоћ - лист непокретности  не старији од 6  месеци;

14)  фотокопију личне карте продавца предметне непокретности - сеоске куће са окућницом 

 

Комисија за избор корисника по службеној дужности прибавља извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за подносиоца Пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, како би се утврдило да ли         Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства поседују непокретност у Републици Србији.; уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли  су подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства обвезници пореза на имовину; уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за подносиоца и све чланове породичног домаћинства.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од подносиоца пријаве тражити оригинална документа  на увид.

Захтеве који су неблаговремени, и поднети од стране неовлашћеног лица Комисија неће разматрати.

 За доказивање условности понуђене непокретности и цене, опис и о мишљење даје Комисија, а продавац доставља фотокопију личне карте и изјаву о роковима за примопредају непокретности и другим условима продаје.

Изабрани корисник је дужан да пре закључења купопродајног уговора поднесе писану изјаву оверену пред судом или органом управе, у присуству два сведока, да предметну непокретност неће дати у закуп, продати, или на други начин отуђити у року од 5 година од дана преноса права својине.

 

ИЗБОР КОРИСНИКА

Комисија разматра пријаве по објављеном јавном позиву и сачињава предлог листе реда првенства који објављује се на начин и на месту где је био објављен јавни позив.

Проверу навода поднетих пријава на јавни позив на терену и кроз евиденцију корисника трајних решења врши Општина и Комесаријат, који пружа сву потребну стручну помоћ.

На предлог листе реда првенства подносилац пријаве може уложити приговор Комисији за избор корисника у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања предлога листе реда првенства.

Комисија за избор корисника је обавезна да на пристигле приговоре одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.

У случају да утврди да је приговор основан Комисија за избор корисника усваја приговор и утврђује коначну листу реда првенства.

У случају да је приговор одбијен или је усвојен приговор који није био од значаја за ред првенства, Комисија за избор корисника утврђује коначну листу реда првенства.

На основу коначне листе реда првенства, Комисија доноси Одлуку о додели помоћи за побољшање услова становања (у даљем тексту: Одлука).

 На Одлуку из става 3. овог члана подносилац пријаве има право жалбе Општинском Већу у року од 15 дана од дана пријема Одлуке.

На основу коначне Одлуке Општинско Већа, Општина, продавац и лице које је Одлуком додељена помоћ за побољшање услова становања (у даљем тексту: изабрани корисник) закључују Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора и у којем ће се изабрани корисник обавезати да ће отворити посебан рачун за уплату Помоћи за побољшање услова становања и да ће са тог рачуна сва средства искористити за прибављање домаћинства са окућницом за побољшање услова становања, као и да домаћинство са окућницом неће отуђити најмање пет година.

Изабрани корисник и продавац се обавезују да закључе уговор о купопродаји  домаћинства са окућницом.

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ОД 20.12.2016.ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО ЗАКЉУЧНО СА 20.01.2017.ГОДИНЕ ДО 15,00 ЧАСОВА

     

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 

Захтеви са потребном документацијом могу се преузети са интернет странице општине Дољевац: www.оpstinadoljevac.rs, или код Комисије за доделу помоћи (канцеларија бр. 11. у Општинској управи општине Дољевац).

 

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко на писарници општине Дољевац, лично или поштом на адресу:

Општинска Управа Општине Дољевац

Комисији за избор корисника за откуп сеоских кућа са окућницом

и додатне помоћ за грађевински материјал

Николе Тесле 121

18410 Дољевац

 

 

Обавештења можете добити на телефон 018/4810-054, локал бр.12.

Образац пријаве можете преузети овде::::::::

 

 

 

 

                                                                                    КОМИСИЈА ЗА

                                                                                 ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121