Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Линкови

 

 

Листа вредновања и рангирања пројеката од јавног интереса у општини Дољевац у 2018. години

Јавни конкурс

 за суфинансирање програма и пројеката  од јавног интереса у општини Дољевац за 2018. годину 

 

На основу члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења. („Сл гласник РС“, број 8/2012,  94/2013 и 93/15) и Јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката  од јавног интереса у општини Дољевац за 2017. годину  објављеног на сајту општине www.opstinadoljevac.rs  дана  22.02.2018 године, Комисија за избор програма и пројеката од јавног интереса, за општину Дољевац, у области борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, здравствене заштите и подстицања наталитета, успостављање услуга социјалне заштите инвалидних и старих лица и похађање акредитованих програма обуке из области социјалне заштите, друштвене бриге о деци и младима, друштвене бриге  о пензионерима и старим особама, заштите и промовисања људских  и мањинских права и родне равноправности, образовања, стручног усавршавања, науке и културе, одрживог развоја и други програми у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне потребе, који ће се суфинасирати из буџета општине Дољевац, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката.

 

Комисија је констатовала да је на конкурс пристигло  14  благовремених пријава, од којих су 3  оцењене  да не испуњавају критеријуме, а 11 су  у складу са захтевима и критеријумима  који су наведени у тексту Јавног конкурса  и смерницама за подносиоце предлога пројеката  који се пријављују на Јавни конкурс.

            Након оцене приајвљеног пројеката, на састанку одржаном 23.03.2018. године, Комисија  је утврдила

 

Листу вредновања и рангирања

пројеката од јавног интереса

 у општини Дољевац у 2018. години

 

по областима:

 

 

I           борачко инвалидска заштита  и друштвена брига о пензионерима и старим особама

 

-          Пројекат „Обележавање важних датума НОБ-а 1941-45, потомака ратника 1912-20 и ратова 1990-99“,  пријаву поднело Удружење бораца НОР-а општине Дољевац (УБНОР);

Износ одобрених средстава   600.000,00 динара;

 

 

II         заштита лица са инвалидитетом, здравствена  заштита и подстицање  наталитета

 

 -          Пројекат „Клуб за особе са инвалидитетом“ , пријаву поднело Удружење инвалида

„Живети усправно“ Дољевац;

Износ одобрених средстава 400.000,00 динара

 

-          Пројекат „Подршка особама са инвалидитетом оптине Дољевац“ , пријаву

поднела Општинска органиизација инвалида рада општине Дољевац ;

Износ одобрених средстава 120.000,00 динара

 

 

 

III        успостављање услуга социјалне заштите инвалидних и старих лица и похађање акредитованих програма обуке из области социјалне заштите

 

 -          Пројекат „Обука лица за обављање послова  геронтодомаћице“, пријаву поднео Црвени крст Дољевац;

Износ одобрених средстава 330.000,00 динара;

-          Пројекат „Обука за пратиоца инвалидне деце“ , пријаву поднело Удружење инвалида

„Живети усправно“ Дољевац;

Износ одобрених средстава 230.000,00 динара

 

 

IV     друштвена брига о деци и младима

 

-          Пројекат „Корак ка култури“ , пријаву поднело Удружење младих Дољевац „Млади за

младе“;

Износ одобрених средстава 250.000,00 динара

 

 

V      друштвена брига о пензионерима и старимособама

 

-          Пројекат „Нека и старост добије осмех“ , пријаву поднело Удружење пензионера

општине Дољевац;

Износ одобрених средстава 120.000,00 динара

 

 

 

VI      заштита и промовисање  људских и мањинских права и родне равноправности

 

 

-          Пројекат „Услужни центар 2018“ , пријаву поднело Удружење рома „Ромски центар Дољевац“;

Износ одобрених средстава 180.000,00 динара

 

VII       образовање, стручно усавршавање,  наукa  и културa

 

-          Пројекат „Очување народне традиције“ пријаву поднело Културно уметничко друштво

„Пуковачки вез“ Пуковац

Износ одобрених средстава 150.000,00 динара

 

 

VIII       одрживи развој и други програми  у којима удружења  искључиво и непосредно  следе јавне потребе

 

-          Пројекат „Одрживи развој у пољопривреди“, пријаву поднела НВО „Центар за развој

пољопривредног предузетништва“ Пуковац;

Износ одобрених средстава 50.000,00 динара

 

-          Пројекат „Интродукција алохтоне врсте дивљачи-ловног фазана (Phasianus colchicus) у

ловиште „Лесковачко поље“ “ , пријаву поднело  Ловачко удружење „Топлица“ Дољевац;

Износ одобрених средстава 170.000,00 динара

 

 

Одбачене су  следеће конкурсне пријаве:

 

-          пријава  поднета од стране Удружења за информисање  путем електронских и принтаних медија „Ром-прес“,  јер је поднета ненадлежној Комисији;

-           пријава  поднета од стране Организације за развој и демократију Бујановац, јер подносиоац пријаве није регистрован на територији општине Дољевац, што је један од услова по Јавном конкурсу;

-           пријава  Удружења оболелих од церебралне парализе – Дољевац, јер исто није оправдало  средства из претходног периода.

 

На Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката,  учесници конкурса имају право приговора у року од три дана од дана њеног објављивања. Одлуку  о приговору  конкурсна Комисија доноси у року од 15 дана од дана њеног објављивања. Право приговора не задржава извршење Решења  о избору пројеката за доделу  средстава  за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у општини Дољевац за 2018. годину.

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121