Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Линкови

 

 

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту одлуке о буџету општине Дољевац за 2019. годину

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18),

Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине Дољевац,  дана 15.10.2018. године, сачинило је 

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

 

                    Јавна расправа је одржана у сали Општинског већа 15.10.2018. године са почетком у 10,00 сати.

                    Присуствовали су директори јавних предузећа и установа, представници удружења грађана, председници месних заједница.

                    Испред локалне самоуправе присутни су Јовица Пешић, начелник Одељења за привреду и финансије и Весна Илић.

                    У уводној речи Јовица Пешић је све присутне поздравио и захвалио на одазиву и још једном их упознао са темом јавне расправе. Детаљно је образложио Нацрт одлуке о буџету  за 2019. годину и истакао да је буџет за 2019. годину  планиран у складу са предлозима финансијских планова корисника буџета са мањим изменама. Такође је образложио План капиталних инвестиција. Сви присутни су се сложили са Начелником да су ставке предвиђене у Нацрту буџета реалне узевши у обзир укупну економску ситуацију.

                    Дао је реч присутнима да изнесу своје предлоге, сугестије и примедбе.

  1. Председник месне заједнице Белотинац је изнео проблеме у тој месној заједници. Истакао је да је потребно урадити реконструкцију Дома културе у тој месној заједници јер постоји опасност од урушавања тог објекта.
  2. Председник месне заједнице Кочане је истакао да објекат за предшколско образовање треба адаптирати јер се налази у катастрофалном стању.
  3. Председник месне заједнице Малошиште је истакао да је потребно наставити изградњу канализационе мреже у том селу као и неопходност изградње водоводне мреже.
  4. Председник месне заједнице Орљане је захтевао да се у основној школи постави видео надзор и да се настави чишћење Југбогдановачке реке.
  5. Председник месне заједнице Мекиш је нагласио да су улице у врло лошем стању и да их је потребно асфалтирати а пољске путеве поравнати; сеоско гробље средити као и клизиште код гробља.
  6. Председник месне заједнице Шаиновац је предложио да се у тој месној заједници уради улична расвета  и да се адаптира Дом културе који је у врло лошем стању.

 

Јовица Пешић, начелник Одељења за привреду и финансије општине Дољевац је после изнетих проблема и потреба по месним заједницама нагласио да је већина изнетих захтева већ планирана у Плану капиталних инвестиција за 2019. годину.

Сви захтеви и предлози ће ући у разматрање али  у складу са Упутством.

 

Расправа је завршена у 12 сати.

 

Начелник Одељења за привреду и финансије

_____________________

Дипл.екон. Јовица Пешић

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121