EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Јавни оглас ради отуђења покретних ствари - службених путничких моторних возила у јавној својини општине Дољевац

На основу члана 31а. и  чл.33. став 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14,  104/2016 - др. закон и 108/2016,113/2017 и 95/2018), члана 86.став 1. тачка 17. Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша“,број 127/18),члана 2. став 1. тачка 17. Oдлуке о Општинском већу Општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“ број 127/18), члана 3.Одлуке о покретању поступка отуђења покретне ствари службеног путничког моторног возила марке ŠKODA SUPERB ELEGANCE 2.0 TDI у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених понуда, број 404-144 од 31.07.2019.године и члана 3. Одлуке о покретању поступка отуђења покретне ствари службеног путничког моторног возила марке AUDI A6 LIMUSINE DIESEL 3.0 TDI QUATRO S-TRОNIK у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених понудa,  број 404-145 од  31.07.2019.године,

 Општинско веће општине Дољевац, објављује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

РАДИ  ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ  ДОЉЕВАЦ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

 I           ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Предмет јавног огласа је отуђење покретних ствари - службених путничких моторних возила  у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених затворених понуда, и то:

1.Службено путничко моторно возило, марке AUDI A6 Limusine Diesel 3.0 TDI  Quattro S-tronik, радне запремине 2967  ccm (цм) 180.0 kW (кц), датум прве регистрације: 19.09.2011. године, година производње: 2011

- Почетна цена покретне ствари: 9.098,70 ЕУР

- Износ депозита: 909,87 ЕУР, у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита.

2. Хаварисано службено путничко моторно возило, марке ŠKODA модел: SUPERBELEGANCE 2.0 TDI, радне запремине 1968  ccm (цм) 103.0 kW (кц), датум прве регистрације 05.03.2013.године, година производње: 2012.

- Почетна цена покретне ствари: 2.912,93 ЕУР

- Износ депозита: 291,29 ЕУР, у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита.

Почетни износ цене за отуђење горе наведених возила, утврђен је по почетној процењеној тржишној вредности умањеној на 60% од почетне процењене вредности, која је утврђена на основу Записника о процени вредности употребљивог возила, Министарства финансија-Пореске управе, Филијала Ниш од 18.01.2019.године.

Наведена возила, отуђују се у виђеном и постојећем стању, без права купаца на накнадну рекламацију.

 

II         УСЛОВИ ОТУЂЕЊА

Отуђење се врши у поступку прикупљања писаних затворених понуда.

Коначна купопродајна цена покретних ствари биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда.

Купопродајна цена покретних ствари утврђена у висини најповољније понуде уплатиће се у динарској противредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате.

Рок за плаћање купопродајне цене је 15 (петнаест) дана од дана закључења купопродајног уговора.

Трошкови транспорта покретних ствари, као и други трошкови који проистекну из реализације уговора, падају на терет купца.

 

III        УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Рок за подношење понуда је 30 дана, од дана објављивања јавног огласа у дневном листу «Курир» , односно до 06.09.2019.год. до 15,00 часова.

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају сва физичка и правна лица, која  испуњавају услове огласа и која уплате депозит за сваку покретну ствар за коју се понуда односи.

Уплата депозита врши се на  рачун Општинске управе општине Дољевац-депозитни рачун бр. 840-951804-08, модел  97, позив на број 81-038.

 

Подносиоци понуде у обавези су да понуду поднесу на прописаним обрасцима, који се могу преузети на web сајтуопштине Дољевацwww.opstinadoljevac.rs.

Уредна и потпуна писмена понуда мора да садржи:

висину понуђене купопродајне цене изражене у еврима;

потврду о уплати депозита;

Уредна и  потпуна писмена понуда мора бити  потписана и оверена печатом уколико се ради о правном лицу и мора да садржи и све податке о подносиоцу понуде и то:

- Понуда  физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте и број телефона , а ако је лице предузетник, уз понуду се прилаже  оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник  уписан у одговарајући регистар, назнаку покретне ствари која је предмет отуђења, износ понуђене купопродајне цене изражене у еврима и број рачуна за враћање депозита.

- Понуда  правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона,  оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старије од 30 (тридесет) дана, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун; копију решења о додељеном пореском идентификационом броју – ПИБ; име  и  презиме  лица  овлашћеног  за  заступање  (директор),  са  овереним картоном депонованих потписа, назнаку покретне ствари која је предмет отуђења, износ понуђене купопродајне цене изражене у еврима и број рачуна за враћање депозита.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити  оверено од стране јавног бележника.

Пуномоћник  може заступати само једног понуђача у поступку прикупљања писмених понуда.

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају само она лица која поднесу благовремену и потпуну понуду.                   

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

У поступку прикупљања понуда, могу учествовати само лица која су положила депозит.

Подносилац понуде у обавези је да уплати депозит са свог текућег рачуна. У супротном, понуда подносиоца, неће се узети у разматрање.

Благовременом се сматра понуда за отуђење покретне ствари у својини општине Дољевац,  приспела, до дана и сата назначеном у јавном огласу, без обзира на начин достављања.

Понуда за учешће  у поступку прикупљања понуда,  доставља се, на адресу Општинска  управа општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац, препорученом пошиљком, или преко писарнице Општинске управе општине Дољевац, радним даном до 15 часова, у затвореној коверти,  на којој је јасно назначено:

 1. За службено путничко моторно возило, марке AUDI A6 Limusine Diesel 3.0 TDI  Quattro S-tronik  “НЕ ОТВАРАТИ, Понуда за отуђење службеног путничког моторног возила, марке AUDI A6 Limusine Diesel 3.0 TDI  Quattro S-tronik“.

2. За хаварисано службено путничко моторно возило марке ŠKODA SUPERB ELEGANCE 2.0 TDI , „НЕ ОТВАРАТИ, Понуда за отуђење, хаварисаног службеног путничког моторног возила,маркеŠKODA SUPERBELEGANCE 2.0 TDI“.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу  и контакт телефон подносиоца понуде.

Понуда  у  којој  цена  није  наведена  у  еврима,  или  је  дата  описно  неће  се разматрати.

Цена у понуди мора бити наведена појединачно за сваку покретну ствар за коју се понуда подноси.

Општинско веће задржава право да поништи поступак по Јавном огласу, као и да у случају пријема неодговарајућих и непотпуних понуда не изврши избор најповољнијег понуђача.

Општинско веће неће сносити никакву одговорност нити бити дужно да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа и овом поступку.

 

IV       ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Општинско веће  донеће решење о формирању Комисије за спровођење поступка по јавном огласу за избор најповољнијег понуђача за продају покретних ствари из тачке 1. овог огласа.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене  купородајне 

цене.

Јавно отварање приспелих  понуда извршиће се комисијски, и то:

1.За службено путничко моторно возило, марке AUDI A6 Limusine Diesel 3.0 TDI  Quattro S-tronik, дана  09.09.2019.год. са почетком у 15,00 часова, на првом спрату, Општинске управе општине Дољевац, у канцеларији бр.11, ул.Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац;

2.За хаварисано службено путничко моторно возило, марке ŠKODA SUPERB ELEGANCE 2.0 TDIдана 10.09.2019.године, са почетком у 15,00 часова, на првом спрату, Општинске управе општине Дољевац, у канцеларији бр.11, ул.Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац.

Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ купопродајне цене, да у року од 3 (три) дана од дана пријема позива доставе нову понуду, са увећаним износом у односу на претходну понуду, а које понуде ће Комисија отворити и упутити Општинском већу општине Дољевац  извештај са предлогом за избор најповољнијег понуђача.

Уколико позвани понуђачи у року од 3 (три) дана не доставе нову понуду, односно уколико су понуђачи доставили понуду са истоветном купопродајном ценом, Комисија задржава право да по слободном уверењу и ценећи целисходност правног посла, Општинском већу општине Дољевац, упути извештај са предлогом за избор најповољнијег понуђача.

Решење о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда за отуђење покретних ствари из јавне својине Општине, службених путничких моторних возила, доноси Општинско веће општине Дољевац.

Уговор са најповољнијим понуђачем у име општине Дољевац закључује Председник Општинског већа општине Дољевац, или лице које он овласти, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана коначности Решења Општинског већа општине Дољевац о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда, да се предметне покретне ствари у јавној својини отуђе најповољнијем понуђачу, а купопродајна цена мора бити плаћена у целости року од 15 (петнaест) дана од дана закључења купопродајног уговора са најповољнијим понуђачем.

Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 (oсам) дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.

У року од 8 (oсам)  дана од дана доношења одлуке Општинског већа  о избору најповољнијег понуђача, учеснике огласа Веће ће обавестити писмено о избору најповољније понуде.

Најповољнијем понуђачу се уплаћени депозит задржава до закључења уговора о купопродаји и исти се урачунава у купопродајну цену.

Депозит се задржава :

  1. Уколико заинтересовано лице уплати депозит, а не поднесе понуду;
  2. Уколико је уплаћен од стране лица које није подносилац понуде;
  3. Уколико   понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор;
  4. Уколико најповољнији понуђач потпише уговор, а не уплати целокупну купопродајну цену у року од 15 дана од дана закључења уговора.

Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 10 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Разгледање службених путничких моторних возила, која су предмет отуђења, може се извршити сваког радног дана у времену од 10 – 14 часова на паркингу иза зграде општине Дољевац, уз претходну најаву Одељењу за општу управу, Општинске управе општине Дољевац, позивом на телефон број 018/4810-054, локал бр.18, најкасније  један дан, пре разгледања.  Ближа обавештења о службеним путничким моторним возилима, могу се добити позивом на телефон број 018/4810-054, локал бр.18, у термину од 08,00-14,00 часова. Контакт особа је: Јелена Илић.

Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити код Општинске управе општине Дољевац,  на телефон број 018/4810-054, локал бр.12., у термину од 08,00-14,00 часова. Контакт особа је: Мирјана Младеновић.

Јавни оглас објавити у дневном листу „Курир“ и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

 

Документација за преузимање:

Текст огласа у ворд формату

Понудa правног лица

Понудa предузетника

Понудa физичког лица

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121