Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

План рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Набавка теренског возила

31.08.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

31.08.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

12.09.2017.   Одлуку о обустави поступка можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 11.09.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 11.09.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Грађевински радови на санацији објекта здравствене станице Пуковац у Пуковцу

24.08.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

24.08.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

11.10.2017.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде:::

08.11.2017.  Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

24.02.2018.  Одлуку о измени уговора можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 25.09.2017. године до 14:00 часова.

Отварање понуда 25.09.2017. у 14:30 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

ЈН радова - припремних, земљаних и бетонско армирачких радова на изградњи секундарне водоводне мреже на територији општине дољевац јнмв бр. 468/2017

22.08.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

22.08.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

04.09.2017.   Одлуку о доделу уговора можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 31.08.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 31.08.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Јавна набавка мале вредности - услуге телекомуникација

17.06.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

17.06.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

26.06.2017.   Одговоре на постављена питања можете преузети овде::::

28.06.2017.   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде:::::

28.06.2017.   Измењену конкурсну документацију можете преузети овде::::

29.06.2017.   Одговоре на постављена питања можете преузети овде::::

08.07.2017.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

01.08.2017.   Обавештење о закљученом уговору за партију 2 можете преузети овде:::

01.08.2017.    Обавештење о закљученом уговору за партију 1 можете преузети овде:::

Рок за достављање понуда је 06.07.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 06.07.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Радови на изградњи секундарне водоводне мреже у Белотинцу

13.06.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

13.06.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

21.06.2017.   Одговоре на постављена питања можете преузети овде::::

22.06.2017.   Одговоре на постављена питања можете преузети овде::::

29.06.2017.   Одговоре на постављена питања можете преузети овде::::

29.06.2017.   Измењену конкурсну документацију можете преузети овде:::::

20.07.2017.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

04.08.2017.   Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 13.07.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 13.07.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121