Програм рада буџетске инспекције за 2020

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Неуручена решења о рушењу

Неуручена решења о рушењу погледајте овде::::

Одлука о буџету општине Дољевац за 2021. годину

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Решења о исплати државне помоћи грађанима који су претпрели штету на стамебним објектима услед поплава у јануару 2021. године

Решења о исплати државне помоћи грађанима који су претпрели штету на стамебним објектима услед поплава у јануару 2021. године можете презети овде::::

Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије

Нацрт Просторног плана Републике Србије можете преузети овде:::::

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката, за доделу средстава удружењима из буџета општине Дољевац

Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката, за доделу средстава удружењима  из буџета општине Дољевац, за финансирање програма и пројеката чији су носиоци/партнери удружења и друге организације цивилног друштва које су регистроване  и делују на територији општине Дољевац можете преузети овде::::

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката из буџета општине Дољевац ради остваривањa јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Дољевац за 2021.годину

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката из буџета општине Дољевац ради остваривањa јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Дољевац за 2021.годину преузимте овде::::

Записник преузмите овде:::

Решење о именовању Комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Дољевац за 2021.годину

Решење о именовању Комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Дољевац за 2021.годину можете преузети овде::::

Јавни позив за јавну расправу о нацрту одлуке о промени Статута општине Дољевац

На основу члана 129. став 3. Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, бр. 127/18 и 91/19) и члана 8. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист града Ниша“, број 52/18)

Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности Општинске управе општине Дољевац, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

Опширније: Јавни позив за јавну расправу о нацрту одлуке о промени Статута општине Дољевац

Јавна презентација урбанистичког пројеката за изградњу бензинско гасне станице на КП бр 2653/1 КО Белотинац

Урбанистички пројекат за изградњу бензинско гасне станице на КП бр 2653/1 КО Белотинац можете преузети овде>>>>

Јавни позив за суфинансирање пројекaта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Дољевац у 2021. години

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/2014 и 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), чл. 4 и 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/2017) и Одлуке о буџету општине Дољевац за 2021. годину („Службени лист града Ниша“, број 120/2020), Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности расписује

 

 

Ј А В Н И    П О З И В

за суфинансирање пројекaта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Дољевац у 2021. години

Опширније: Јавни позив за суфинансирање пројекaта за остваривање јавног интереса у области јавног...

Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Дољевац у 2021. години

На основу члана 5 Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава  црквама и верским заједницама, број 400-168 од 04.10.2018. године и члана 6. Одлуке о буџету општине Дољевац за 2021. годину (''Службени лист Града Ниша'', бр. 120/2020)

   Председник општине Дољевац расписује

 

 JАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Дољевац у 2021. години

 

Опширније: Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Дољевац у...

Јавни конкурс за доделу средстaва из буџета општине дољевац за 2021. годину, за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења

На основу чланa 5.  Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/18), члана 6. Правилникa о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Дољевац за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса („Сл.лист града Ниша“, број 4/19) и  Одлуке о буџету општине Дољевац за 2021. годину («Сл. лист града Ниша», број 120/20),

Председник општине Дољевац, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТAВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ, ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

 

 

Опширније: Јавни конкурс за доделу средстaва из буџета општине дољевац за 2021. годину, за подстицање...

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121