EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Решење о додели средстава или недостајућег дела средстава из буџета општине Дољевац организацијама и удружењима грађана за програме и пројекте у 2024. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ
Број: 400-88
Дана: 30.05.2024. године
Дољевац

На основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС", број 51/09, 99/11-др. закон и 44/18-др. закон), члана 3, 7. и 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС", број 16/18), члана 10. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Дољевац за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса („Сл.лист града Ниша", број 4/19) и члана 8. Одлуке о буџету општине Дољевац за 2024. годину („Службени лист Града Ниша", број 129/2023 и 30/2024), а на предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима из буџета Општине Дољевац, за финансирање програма/пројеката чији су носиоци/партнери удружења и друге организације цивилног друштва које су регистроване и делују на територији општине Дољевац, Председник општине Дољевац, доноси

РЕШЕЊЕ
о додели средстава или недостајућег дела средстава из буџета општине Дољевац организацијама и удружењима грађана за програме и пројекте у 2024. години

Решење можете преузети кликом на овај линк.

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТAВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ, ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

На основу чланa 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/2018), члана 6. Правилникa о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Дољевац за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса („Службени лист града Ниша“, број 4/2019) и Одлуке о буџету општине Дољевац за 2024. годину („Службени лист града Ниша“, број 129/2023 и 30/2024), Председник општине Дољевац, расписује

 

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТAВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ, ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

Опширније: ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТAВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ, ЗА ПОДСТИЦАЊЕ...

Решење о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2024. години

На основу члана 20. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 92/2023), Одлуке о буџету општине Дољевац за 2024.годину („Службени лист града Ниша“, број 129/2023) и  Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи), (Службени Гласник РС“ број: 23/21) Одељење за општу управу и ванпривредне делатности доноси

 РЕШЕЊЕ
о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2024.години

Опширније: Решење о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради...

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ - КП.БР 4547 КО КОЧАНЕ

На основу чл. 99. ст. 1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18 31/2019, 37/2019 - др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), члана 35. Закона о јавној својини  ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016,113/2017, 495/2018 и 153/2020), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС” број 16/18 и 79/2023), члана 24. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Ниша“, број 15/24) и члана 13. Одлуке о прибављању, располагању  и управљању стварима и другим имовинским правима  у јавној својини општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 13/2019 и 21/2021), објављује 

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ У ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Опширније: ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ - КП.БР 4547...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ У 2024. ГОДИНИ

На основу члана 5. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама, број 400-168 од 04.10.2018. године и Одлуке о буџету општине Дољевац за 2024. годину (''Службени лист Града Ниша'', бр. 129/2023) Председник општине Дољевац расписује


JАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Дољевац у 2024. години

Документација за преузимање:

 1. Јавни конкурс
 2. Образац Извештаја цркве и верске заједнице
 3. Образац Пријаве цркве и верске заједнице

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТAВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ, ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

На основу чланa 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/2018), члана 6. Правилникa о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Дољевац за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса („Службени лист града Ниша“, број 4/2019) и Одлуке о буџету општине Дољевац за 2024. годину („Службени лист града Ниша“, број 129/2023),
Председник општине Дољевац, расписује


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТAВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ, ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

Документација за преузимање:

 1. Јавни позив
 2. Образац - Буџет Пројекта 2024
 3. Образац - Пријава 2024
 4. Образац - Завршни извештај Спецификација свих трошкова пројекта 2023
 5. Образац - Изјава о непостојању сукоба интереса корисника средстава
 6. Образац - Наративни Буџет 2024.
 7. Образац - Извештај о реализацији програма

План јавних конкурса за доделу средстава из буџета општине Дољевац за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса за 2024. годину

План јавних конкурса за доделу средстава из буџета општине Дољевац за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса за 2024. годину

Преузмите ПДФ документ кликом на овај линк.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 2024-2026 ГОДИНЕ

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист града Ниша“, број 52/18) Одељење за Општу управу и ванпривредне делатности дана 26.12.2023. године, сачинило је

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
ЗА ПЕРИОД ОД 2024-2026 ГОДИНЕ

 

Одељење за општу управу и ванпривредне делатности  на основу члана 4. став 1. алинеја 2. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист града Ниша“, број 52/18) упутило је на јавну расправу нацрт Локалног акционог плана запошљавања општине Дољевац за период од 2024-2026 године.

Опширније: ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ПЕРИОД 2023.-2031. ГОДИНЕ

Документација за преузимање:

 1. Јавни позив за јавну расправу о нацрту локалног плана управљања отпадом за период 2023.-2031. године
 2. Програм јавне расправе о нацрту локалног плана управљању отпадом за период 2023.-2031. године
 3. Локални план управљања отпадом за период од 2023.-2031. године - нацрт

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 2024-2026

ЈАВНИ ПОЗИВЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
О НАЦРТУ  ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
ЗА ПЕРИОД ОД 2024-2026

 

             Одељење за општу управу и ванпривредне делатности Општинске управе општине Дољевац позива заинтересоване грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом нацрта Локалног акционог плана запошљавања општине Дољевац за период од 2024 – 2026 године  и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

Опширније: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ...

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121