EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.07.2024 - 30.09.2024. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Јавни позив у области јавног информисања

Ј А В Н И    П О З И В

за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Дољевац у 2019. години

 

I НАМЕНА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

 

Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Дољевац за 2019. годину  расписује се за суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног интереса на територији општине Дољевац.

Циљеви конкурса: подршка остваривању права грађана на јавно информисање; развој медијског плурализма; подстицај медијског стваралаштва у области културе, науке, образовања, физичке културе и др; подршка медијског стваралаштва и остваривање права на информисање у свим областима јавног живота посебних, а нарочито заштићених група.

 

 

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС

 

Висина средстава предвиђених за пројекте/програме производње медијских садржаја износе 1.800.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 1.100.000,00 динара.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

 

III ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

 

На конкурс могу учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу са једним пројектом за сваки медиј.

Учесник Конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредсности пројекта.

 Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација траје до 31.12.2019.године.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1.  Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

2.     мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1 овог члана, посебно се оцењује:

 1. Значај пројекта са становишта:
 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања
 • остваривање намене конкурса
 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група
 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група
 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
 1. Утицај и изводљивост са становишта:
 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе
 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта
 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка)
 1. Капацитети са становишта:
 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта
 • неопходних ресурса за реализацију пројекта
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта
 1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима
 • економске оправданости предлога пројекта буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2. овог члана посебно се оцењује:

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије)
 2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

V РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Курир“  и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави до 31.12.2019. године.

VI ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКАТА

 

Учесник Јавног позива је обавезан да попуњен образац за учешће на Јавном позиву достави у два примерака. Образац се преузима са сајта општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs

 

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију:

 

 1. Попуњен и оверен Образац 1 – пријава за пројектно суфинансирањеиз области јавног информисања у шест примерака:
 • Попуњен предлог пројекта и
 • Попуњен буџет пројекта.

Образац се преузима на сајту Општине Дољевац.

 1. Копије следећих докумената у једном примерку:
 • решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;
 • решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисанју и медијима;
 • потврда Народне банке Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун)
 • дозвола за емитовање радио и/или ТВ  програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 • оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника који се бави производњом медијскиј садржаја);
 • визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);
 • доказ о уплати Републичке административне таксе од 310,00 динара на рачун 840-742221843-57, модел 97, позив на броj  81-038 намена Тарифни броj 1 Закон о републичким административним таксама 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009 (чл. 29. није у пречишћеном тексту), 54/2009 (чл. 18. и 19. нису у пречишћеном тексту), 50/2011 (чл. 70. 71, 72. и 73. нису у пречишћеном тексту), 93/2012, 65/2013 - други закон, 83/2015 (чл. 24 и 25. нису у пречишћеном тексту), 112/2015, 113/2017 (чл. 77. и 78. нису у пречишћеном тексту) и 3/2018 - исправка. Види: Усклађене динарске износе из Тарифе републичких административних такси - 53/2004, 42/2005, 101/2005, 42/2006, 47/2007, 54/2008, 35/2010, 70/2011, 55/2012, 47/2013, 57/2014, 45/2015, 50/2016, 61/2017, 50/2018 и 95/2018)

VII ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

 

Позивају се новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године пре датума расписивања Јавног позива, да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, новинарска и медијска удружења, прилажу и доказ о регистрацији тог удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да писаним путем предложе своје чланство у комисији.

Уз предлог за члана комисије доставља се и његова кратка биографија.

Удружења и појединци, предлоге за члана комисије могу послати у року од 10 дана од дана објављивања Јавног позива у дневном листу „Курир“, Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности Општинске управе општине Дољевац.

 

VIII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Јавни позив и Образац за пријаву обjављују се и на веб-сајту општине Дољевац и у дневном листу „Курир“, где су видљиви и доступни све време трајања Јавног позива.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном позиву, биће обjављено на интернет страници општине Дољевац   www.opstinadoljevac.rs  и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Пријава на конкурс са пратећом документацијом се подноси у затвореној коверти на адресу општина Дољевац, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац са назнаком: ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА, или предати лично на писарници Општинске управе општине Дољевац.

 

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 07 до 15 часова на телефоне:  018/4-810-054 и 018/4-810-056.

Контакт особа је Властимир Анђелковић.

ОДЕЉЕЊE ЗА УРБАНИЗАМ,

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

И ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Дипл. екон. Властимир Анђелковић

Документација:

1. Текст јавног позива у ворд формату преузмите овде:::::

2. Образац 1 - буџет пројекта преузмите овде::::

3. Образац 2 - пријава за пројектно суфинансирање преузмите овде::::

4. Образац 3 - наративни извештај преузмите овде::::

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121