Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2021

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

 


План рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену

 Контролна листа пореске инспекције у канцеларији

 


План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину


План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године


План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину


Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

 

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Грађевински радови на реконструкцији, санацији и адаптацији основне школе „Вук Караџић“ у Дољевцу

13.02.2020.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

13.02.2020.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

14.02.2020.   Измењену конкурсну документацију можете преузети овде::::

14.02.2020.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде::::

14.02.2020.   Измењену конкурсну документациу можете преузети овде:::::

25.02.2020.   Одговор на постављено питање преузмите овде::::::

25.02.2020.   Измењену конкурсну документацију преузмите овде:::::

04.03.2020.   Одговор на постављено питање можете преузети овде::::

06.03.2020.   Одговор на постављено питање можете преузети овде::::

09.03.2020.   Одговор на постављено питање можете преузети овде::::

09.03.2020.   Измењену конкурсну документацију можете преузети овде::::

09.03.2020.  Обавештење о продужењу рока за подношење пријава можете преузети овде::::

13.03.2020.  Одговор на постављено питање можете преузети овде:::::

13.04.2020.  Одлуку о обустави поступка можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 17.03.2020. године до 11.45 часова.

Отварање понуда 17.03.2020. у 12.00 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Услуге зоохигијене

04.02.2020.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

04.02.2020.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

14.02.2020.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

24.02.2020.   Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 12.02.2020. године до 14.45 часова.

Отварање понуда 12.02.2020. у 15.00 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

ЈН услуга физичко-техничког обезбеђења

03.02.2020.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

03.02.2020.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

10.02.2020    Одговор на постављено питање можете преузети овде::::

14.02.2020.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

24.02.2020.   Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 11.02.2020. године до 14.45 часова.

Отварање понуда 11.02.2020. у 15.00 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Електрична енергија

06.01.2020.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

06.01.2020.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

17.01.2020.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

25.01.2020.   Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 15.01.2020. године до 14.45 часова.

Отварање понуда 15.01.2020. у 15.15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Нафтни деривати - Општинска управа

06.01.2020.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

06.01.2020.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

15.01.2020.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

25.01.2020.   Обавештење о закљученом уговору за партију 1 можете преузети овде::::

25.01.2020.   Обавештење о закљученом уговору за партију 2 можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 14.01.2020. године до 14.45 часова.

Отварање понуда 14.01.2020. у 15.15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121