EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.07.2024 - 30.09.2024. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Одлуке

Одлуке у 2024. години

 

  

  


Седница СО од 06.06.2024. године


 

Одлука о допуни oдлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији општине Дољевац (Word документ)

Одлука о завршном рачуну буџета општине Дољевац за 2023. годину (Word документ)

Одлука о јавним паркиралиштима (Word документ)

Одлука о реализацији буџета општине Дољевац у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2024. годину (Word документ)

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2024. годину (Word документ)

Одлука о усвајању Измена и допуна локалног акционог плана запошљавања општине Дољевац за период 2024-2026. године (Word документ)

Мишљење Савета за запошљавање општине Дољевац (PDF документ)

Измене и допуне локалног акционог плана запошљавања општине Дољевац за период 2024-2026. година (PDF документ)

Измене и допуне плана генералне регулације Дољевца (Word документ)

Друга измена Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2024. години (Word документ)

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Јавне библиотеке Дољевац (Word документ)

Решење о о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад Дољевац (Word документ)

Службени лист града Ниша број 06-35 од 10.06.2024. године (Word документ)

  

  

  


Седница СО од 12.02.2024. године


 

Одлука о образовању Савета за здравље општине Дољевац (Word документ)

Одлука о потврђивању мандата одборниka Скупштине општине Дољевац (Word документ)

Одлука о усвајању средњорочног плана општине Дољевац за период 2024. до 2026. године (Word документ)

Оперативни план одбране од поплава за водотоке ii реда за територију општине Дољевац за 2024. годину (PDF документ)

Средњорочни план општине Дољевац за период 2024–2026. године (Word документ)

План детаљне регулације соларне електране "Дољевац" на територији општине Дољевац (Word документ)

Решење о именовању директора Јавне библиотеке Дољевац (Word документ)

Решење о избору Савета за међунационалне односе (Word документ)

Одлука о измени и допуни одлуке о комуналним делатностима (Word документ)

Одлука о измени и допуни уређајне основе села Чапљинац (Word документ)

Измене и допуне уређајне основе села Чапљинац - Layout1 (PDF документ)

Одлука о измени и допуни уређајне основе села Орљане (Word документ)

Измене и допуне уређајне основе села Орљане - Layout1 (PDF документ)

Измене и допуне уређајне основе села Орљане - Layout2 (PDF документ)

Одлука о измени и допуни уређајне основе села Пуковац (Word документ)

Измене и допуне уређајне основе села Пуковац - Layout1 (PDF документ)

Одлука о измени и допуни уређајне основе села Шарлинац (Word документ)

Измене и допуне уређајне основе села Шарлинац - Layout2 (PDF документ)

  

  

  

Одлуке у 2023. години

 

  

  


Седница СО од 27.09.2023. године


 

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавне библиотеке Дољевац (PDF документ)

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад Дољевац (PDF документ)

 


Седница СО од 29.06.2023. године


 

Одлука о измени Одлуке о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије општине Дољевац у сталном саставу (PDF документ)

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Дољевац за 2022. годину (PDF документ)

Одлука о ребалансу буџета Општине Дољевац за 2023. годину (PDF документ)

Друга измена Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2023. години (PDF документ)

Решење о давању сагласности на продужетак радног односа директору Библиотеке (PDF документ)

Решење о именовању директора Центра за социјални рад у Дољевцу (PDF документ)

 


Седница СО од 29.05.2023. године


 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КАНАЛИЗАЦИЈИ

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ о усклађивању пословања јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац“ из Бојника са Законом о јавним предузећима

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Савета за безбедност општине Дољевац

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ соларне електране „Дољевац“ на територији општине Дољевац

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА

ОДЛУКА О МИНИМУМУ ПРОЦЕСА РАДА ЗА ВРЕМЕ ШТРАЈКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ЛАНЕ“ ДОЉЕВАЦ

ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ МОБИЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ БАЗНИХ СТАНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ (NI4008 и NI4257)

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

РЕШЕЊЕ о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Средње школе „Дољевац“ Дољевац

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕОНИЦА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА ІІА РЕДА БРОЈ 158 И ІІБ РЕДА БРОЈ 418 У КО БЕЛОТИНАЦ, КО КНЕЖИЦА И КО МАЛОШИШТЕ

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДОЉЕВЦА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ОКО ЦРКВЕ „ СВЕТОГ ЈОВАНА“ НА БРДУ „ КОМЊИГА“ У КО ОРЉАНЕ

 

  


Седница СО од 16.03.2023. године


 

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2023. ГОДИНУ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

ОДЛУКА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗДВАЈАЊИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

ОДЛУКА О ЈАВНИМ ЧЕСМАМА

ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА

ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

ОДЛУКА O ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У 2023. ГОДИНИ

ОДЛУКА О ПРЕДЛОГУ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПРЕНОС ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

ОДЛУКА О ПРУЖАЊУ ЈЕДНОКРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ

ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ МАЊЕГ, ОДНОСНО ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ ОД БРОЈА КОЈИ СЕ УПИСУЈЕ У ВАСПИТНЕ ГРУПЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ЛАНЕ" ДОЉЕВАЦ

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ У 2023. ГОДИНИ

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА O ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ "ДОЉЕВАЦ" ДОЉЕВАЦ

 

  

Одлуке у 2022. години

 

  


V Седница СО од 20.12.2022. године


 

Програм  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2023. години

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Dољевац за 2023. годину

Другe измена и допуне Плана детаљне регулације комплекса - соларних електрана: ”Шајиновац 1”, ”Шајиновац 2” и ”Шајиновац 3”, на к.п. 568/4, 568/5, 568/6, 568/7, 568/8, 568/9, 568/10, 568/11.  у K.O.Шајиновац, снага 3x999 кW

Акциони плана за младе општине Дољевац за 2023. годину

Одлука о буџету општине Дољевац за 2023. годину

Одлука о измени одлуке о канализацији

Одлука о усвајању Акционог плана за младе општине Дољевац за 2023. годину

Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколској установи „Лане“ у Дољевцу за 2023. годину

Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Дољевац  за 2022. годину

Програм коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2023. годину

Решење о измени решења о именовању комисије за спровођење комасације у општини Дољевац

 Решење о разрешењу и именовању чланова управног одбора Туристичке организације општине Дољевац

 


Седница 30.11.2022. године


 

Одлука о изради плана детаљне регулације пословно-радне зоне северно од "Петље Дољевац" на територији општине Дољевац

 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза за имовину за 2023. годину на територији општине Дољевац

 


Седница 30.09.2022. године


 

Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац

 


Седница 29.07.2022. године


 

Одлукa о измени и допуни Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације око цркве „Светог Јована“ на брду „ Комњига “ у КО Орљане – продужетак рока

Одлукa о измени и допуни Одлуке о изради Друге измене и допуне Плана детаљне регулације Kомплекса – соларних електрана „Шаjиновац 1“, „Шаjиновац 2“ и „Шајиновац 3“ на к.п.бр. 568/5, 568/6, 568/7, 568/8, 568/9, 568/10, 568/11 у К.О. Шајиновац, снага 3x999кW

Одлукa о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације за повезивање базних станица на територији Општине Дољевац (NI 4008 и NI 4257)

Одлука о ребалансу буџета Општине Дољевац за 2022.годину

Решење о престанку дужности директора ЈКП „Дољевац“ Дољевац

Решење о именовању директора ЈКП „Дољевац“ Дољевац

 

 


Седница 07.06.2022. године


 

Одлука о измени одлуке o водоснабдевању на територији општине Дољевац

Одлука о потврђивању мандата одборниka Скупштине општине Дољевац

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор  директора Јавног  комуналног  предузећа ''Дољевац'' Дољевац

Одлукo  o стављању ван снаге  одлуке о радно правном статусу  изабраних и постављених лица

Решење о именовању в.д. директора Центра за социјални рад у Дољевцу

Oд­лу­кa о за­вр­шном ра­чу­ну бу­џе­та  оп­шти­не Дољевац за 2021. го­ди­ну

 

 


30.05.2022. године


 

Решење o образовању жалбене комисије у општини Дољевац

 

 


09.02.2022. и 10.02.2022. године


 

Оперативни план одбране од поплава за водотоке 2. реда  за територију општине Дољевац за 2022. годину

Одлука о престанку мандата одборника скупштине општине Дољевац

Одлука о радноправном статусу и коефицијенту за обрачун и исплату плате и накнада председника, секретара и чланова привременог органа општине Дољевац

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о максималном броју запослених у органима Општине Дољевац,  установама и у предузећима за 2022. Годину

Пословник привременог органа општине Дољевац

Решење  о престанку дужности помоћника председника општине Дољевац

Решење о престанку дужности председника и чланова сталних радних тела у скупштини општине Дољевац

Решење о образовању административне комисије

Решење о именовању секретара Привременог органа општине Дољевац

Решење о измени Решења о именовању комисије за спровођење комасације у општини Дољевац

Решење престанку мандата и престанку дужности председника општине Дољевац

Решење о престанку мандата председника скупштине општине Дољевац

Решење о престанку мандата секретара скупштине општине Дољевац

Решење о престанку мандата заменика председника скупштине општине Дољевац


 


 

 

 

 

Одлуке у 2021. години

 

 


Седница СО 17.12.2021. и Општинског већа 10.12.2021. године


 

 

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Дољевац за 2022. годину

Програм  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2022. години

Изменa локалног акционог плана запошљавања oпштине Дољевац за 2021.-2023. годину

Акциони план за младе општине Дољевац за 2022. годину.

Одлуку о локалним комуналним таксама

Одлука о приступању изради средњорочног плана општине Дољевац за период 2023-2025

Одлука о усвајању Измене Локалног акционог плана запошљавања општине Дољевац за период 2021. - 2023.  година

Одлука о усвајању Акционог плана за младе општине Дољевац за 2022. годину 

Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Лане“ у Дољевцу за 2022. годину

Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Дољевац  за 2021. Годину

Програм коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2022. годину

Решење о именовању директора Центра за социјални рад  у Дољевцу

Решење о измени решења о оснивању савета  за координацију  послова безбедности  саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац

Решење о престанку ВД директора центра за социјални рад у Дољевцу

 

 


Седница 29.06.2021. и Општинског већа 23.06.2021. године


Одлука о за­вр­шном ра­чу­ну бу­џе­та оп­шти­не Дољевац  за 2020. го­ди­ну

Трећа измена Програма  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2021. години

Одлука о допуни одлуке  о Општинском већу општине Дољевац

Одлука о максималном броју запослених у органима Општине Дољевац, установама и у предузећима за 2022. годину

Одлука о реализацији буџета општине Дољевац у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2021. годину

Правилник о методологији формирања цене услуга и учешћу корисника и њихових сродника обавезних на издржавање у трошковима услуга социјалне заштите

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2021. годину

Решење о утврђивању економске цене услуга социјалне заштите

 

 

 

Одлуке у 2020. години

 


Седница СО 17.12.2020. године


Локални акциони план запошљавања општине Дољевац за 2021.годину

Акциони план за младе општине Дољевац за 2021. годину

Одлука о буџету општине  Дољевац за 2021. годину

Одлука о измени и допуни одлуке о комуналним делатностима

Одлука  о измени  одлуке о месним заједницама на територији општине Дољевац

Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини општине Дољевац

Одлука о усвајању Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2021. годину

Одлука о усвајању Акционог плана за младе општине Дољевац за 2021. годину

Одлука о усвајању Плана развоја општине Дољевац за период 2021-2029

План развоја општине Дољевац за период 2021-2029

Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у  Предшколској установи „Лане“ у Дољевцу за 2021. годину

Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна  буџета општине Дољевац  за 2020. годину

Решење о престанку дужности члану Општинског већа

Програм коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2021. годину

Програм  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2021. години

Решење о именовању в.д. директора Центра за социјални рад у Дољевцу

Решење о избору члана Општинског већа

Решење о престанку дужности в.д. директора Центра за социјални рад у Дољевцу

Решење o именовању Другостепене Изборне комисије  за спровођење избора за чланове Савета месних заједница

Решење o именовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница

 


Седница СО 26.11.2020. године


 Одлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину

Одлука о прихватању удела без накнаде у капиталу друштва за заштиту од пожара и пружање осталих услужних активности и подршке пословању Full protect ДОО Београд

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Дољевац

Одлука о  ребалансу буџета општине Дољевац за 2020. годину

Трећа измена Програма  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2020. години

 


Седница ОВ 25.09.2020. и седница СО 02.10.2020. године


 Одлука о приступању изради Програма развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2021- 2025.

Сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећаNaissus“ Ниш

Решење о избору савета за међунационалне односе

Решење о установљавању стварне службености на катастарским парцелама  бр. 4658/44 и 4658/80 у КО Малошиште и бр. 239/456 и 239/687 у КО Орљане, општина Дољевац, ради озакоњења и трајног одржавања  прикључног кабловског вода

Решење о разрешењу и именовању новог члана Управног одбора Центра за социјални рад Дољевац

 


Седница СО 23.07.2020. године


Одлука о за­вр­шном ра­чу­ну бу­џе­та оп­шти­не Дољевац  за 2019. го­ди­ну

Одлука о (другом) ребалансу буџета општине Дољевац за 2020. годину

Друга измена Програма  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2020. години

Измена Програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреди у општини Дољевац за 2020. годину

Прва измена Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за 2020. годину

Кодекс професионалне етике о пружању бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке у општини Дољевац

Одлука о приступању изради Плана развоја општине Дољевац за период 2021-2029

Прва измена Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац за 2020. годину

Решење о именовању директора ТООД

Решење  о именовању председника и чланова надзорног одбора Туристичке организације општине Дољевац

Решење о именовању  председника и чланова  управног одбора Туристичке организације општине Дољевац

Решење о образовању комисије  за спровођење конкурса за избор директора  јавних предзећа, чији је оснивач Скупштина општине Дољевац

Решење o образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Дољевац

 


Седница СО 05.06.2020. године


 Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса пословно-радне зоне у Белотинцу

Графички део зона Белотинац

Одлука о приступању изради измена и допуна плана детаљне регулације комплекса – мале хидроелектране ''Чапљинац'' на реци Јужна Морава, снаге око 1680 kW

Графички део Чапљинац

Одлука о приступању изради измена и допуна плана детаљне регулације комлекса – мале хидроелектране ''Чечина'' на реци Јужна Морава, снаге око 1680 kW

Графички део Чечина

Одлука о приступању изради измена и допуна плана детаљне регулације комплекса – мале хидроелектране ''Орљане'' на реци Јужна Морава, снаге око 1680 kW

Графички део Орљане

Измена Оперативног плана мобилног тима за социјално укључивање рома и ромкиња на локалном нивоу општине Дољевац

Решења о именовању чланова надзорних одбора установа

Одлука о измени одлуке о начину, поступку и критеријумима за успостављање права службености на стварима у јавној својини општине Дољевац

Одлука о престанку важења одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Дољевац

Одлука о престанку важења Одлуке о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Дољевац“ Дољевац

Одлука о усвајању Измене Оперативног плана Мобилног тима за социјално укључивање рома и ромкиња на локалном нивоу општине Дољевац

Решења о именовању чланова управних одбора установа

 


Седница СО 10.03.2020. године


 Одлука о дугорочном задуживању општине Дољевац за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Одлука о изменама и допунама одлуке о доношењу и имплементацији Регионалног плана управљања отпадомза Нишки регион

Одлука о измени одлуке о конверзији потраживања по основу неизмирених изворних прихода општине Дољевац у трајни улог у капиталу друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида “Заштитна радионица“ Д.О.О. Београд

Одлука o одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2020. години

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2020. годину

 


Седнциа СО 06.02.2020. године


 Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда за територију општине Дољевац за 2020. годину

Одлука о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти изван здравствене установе

Одлука о измени и допуни одлуке о Општинском већу општине Дољевац

Одлуку о измени и допуни Одлуке о комуналним делатностима

Одлука  о оснивању савета за безбедност општине Дољевац

Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у  Предшколској установи „Лане“ у Дољевцу

Одлуку о забрани коришћења пластичних кеса и условима коришћења биоразградивих пластичних кеса и папирних кеса и торби за куповину на месту продаје робе и услуга 

Прва измена Програма  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2020. години

Одлука о (првом) ребалансу буџета општине Дољевац за 2020. годину

 

 

 Одлуке у 2019. години


Седница СО 17.12.2019. године


Одлука о усвајању Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2020. годину 

Акциони план запошљавања општине Дољевац за 2020. годину

Одлука о буџету општине Дољевац за 2020. годину

Измена Плана јавних инвестиција општине Дољевац за период 2020.-2022. године

Измена Стратегије одрживог развоја општине Дољевац за период 2014. до 2023. године

Одлука о усвајању Акционог плана за младе општине Дољевац за 2020. годину

Акциони план за младе општине Дољевац за 2020. годину

Одлука о боравишној такси

Одлука о финансијској помоћи незапосленим породиљама са територије општине Дољевац

Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна  буџета општине Дољевац  за 2019. годину

Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за 2020. годину

Програм  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2020. години

Правилник о финансирању, раду и условима за остваривање права на услугу народне кухиње на територији општине Дољевац

Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2020. годину

Програм коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини дољевац за 2020. годину

Решење о установљавању стварне службености на кп.бр. 1623/1, 1795/2, 1796/2, 1797/2, 1798/4 све у КО Кочане и на кп.бр. 4747/2 и 4747/6 обе у КО Чечина за потребе пролаза, изградње и трајног одржавања подземног средњенапонског кабловског вода тип ХНЕ 49 3x(1x185mm2), 10kV, шахти

 


Седница СО 08.11.2019. године


Другa изменa Програма  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац,  у 2019. години

Измена и допуна Просторног плана општине Дољевац

Локални акциони план за социјално укључивање рома и ромкиња у општини Дољевац за период  2019 -  2021. годинe

Одлука о преносу права коришћења Предшколској установи „Лане“ Дољевац опреме у јавној својини општине Дољевац

Одлука  о измени одлуке  о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац

Одлуку о измени Одлуке о  максималном броју запослених у органима Општине Дољевац, установама и у предузећима за 2017. годину

Одлука о измени одлуке  о Општинској управи општине Дољевац

Одлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину

Одлука о промени Статута општине Дољевац

Одлука  о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта које се користи искључиво за гајење биљака у пољопривредно земљиште у сврху утврђивања основице за порез на имовину

Одлука о усвајању Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Дољевац за период 2019-2021. године

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Дољевац

Одлука о преносу права коришћења OШ „Вук Караџић“ Дољевац опреме у јавној својини општине Дољевац

План јавних инвестиција општине Дољевац за период 2020.-2022. године

Прва измена Програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2019. годину

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2019. годину

Решење о установљавању стварне службености на КП бр.13953/1 и 13953/2 КО Пуковац, ради изградње прикључног 10 kv кабловског вода - "Лековит" Шабац

Решење о установљавању стварне службености на катастарској парцели бр.3560 КО Мeкиш, општина Дољевац, ради изградње пролаза и трајног одржавања новог ОММ-1 са прикључним 0,4 кв водом

Решење о установљавању стварне службености на катастарској парцели бр.2246/1 КО Чечина , општина Дољевац, ради изградње пролаза и трајног одржавања новог ОММ-1 са прикључним 0,4 кв водом

 

 


Седница СО 14.09.2019. године


Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама

Одлука о измени Одлуке о накнадама  одборника, чланова Општинског већа, чланова радних тела у органима Општине, чланова органа у јавним предузећима и установама и председника савета  месних заједница

Одлука о комуналним делатностима

Одлука о конверзији потраживања по основу неизмирених изворних прихода општине Дољевац у трајни улог у капиталу привредног друштва „Симпо“ а.д. Врање

Одлука  о одузимању права коришћења пословног простора у Дољевцу на локацији „Градска“ у приземљу стамбено пословног објекта на КП.бр. 2040/2 КО  Дољевац,  од носиоца права коришћења Предшколске установе „Лане“ Дољевац

Одлука о верификацији  мандата новоизабраном одборниkу Скупштине општине Дољевац

Одлука о приступању промени Статута општине Дољевац

Одлука о усвајању Оперативног плана Мобилног тима за социјално укључивање  Рома и Ромкиња на локалнмом нивоу Општине Дољевац

Оперативни план Мобилног тима за социјално укључивање Рома и Ромкиња на локалном нивоу Општине Дољевац

Решење о именовању директора Јавне библиотеке Дољевац

Решење о установљавању стварне службености на катастарскoj парцели бр.2689/1 КО Белотинац, за потребе пролаза, изградње и трајног одржавања подземног средњенапонског кабловског вода (10кв)

Решење о установљавању стварне службености на катастарскoj парцели бр.4538 КО Кочане, ради пролаза,изградње и редовног одржавања секундарних односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже-приводног оптичког кабла за потребе корисника „Волво“ у Дољевцу

 

 


Седница ОВ 31.07.2019. године


Одлука о преносу права коришћења Предшколској установи „Лане“ Дољевац на непокретности у јавној својини општине Дољевац

Одлука о поништењу Одлуке о покретању поновног поступка  отуђења покретне ствари, службеног путничког моторног возила у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених понуда, број: 404-107 од 10.05.2019.године

Одлука о преносу права коришћења ОШ „Вук Караџић“ Дољевац на непокретности у јавној својини општине Дољевац

Решење о установљавању стварне службености на катастарским парцелама бр.13953/1 и 13953/2 КО Пуковац, ради изградње прикључног 10 kv кабловског вода, уградњу две водне сн ћелије и једне мерне сн ћелије и омм-а за индиректно мерење тс 10/0,4 kv “Пуковац - Лековит“

 


Седница СО 26.06.2019. године


Одлука о завршном рачуну буџета општине Дољевац за 2018. годину

Одлука о претанку мандата одборника у Скупштини општине Дољевац

Одлука о приступању изради Локалног плана управљања отпадом на територији општине Дољевац

Прва измена Програма  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2019. години

Одлука о  ребалансу буџета општине Дољевац за 2019. годину

Решење о давања сагласности на цену воде

Решење о  образовању  комисије  за планове општине Дољевац

 


Седница ОВ 21.06.2019. године


 Решење о установљавању стварне службености на катастарским парцелама бр.4520, 4527, 4548 и 4552 и 1623/1 КО Кочане, ради изградње 10 kВ кабловског вода од тс 110/35/10  kv „Ниш 15“ до стуба бр.1

Решење о установљавању стварне службености на катастарским парцелама бр.2473 КО Дољевац , 4548, 4552 и 1623/1 КО Кочане, ради изградње 10 kv кабловског вода од тс 110/35/10  kv „ниш 15“ до тс 10/0,4kv „Дољевац-дом културе“

 


Седница СО 16.05.2019. године


Одлука о измени одлуке о накнадама за коришћење јавних површина

Одлуку о измени одлуке о локалним комуналним таксама

Одлука о реализацији буџета општине Дољевац у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2019. годину

 


Седница ОВ 10.05.2019. године


 

Решење о установљавању стварне службености на катастарској парцели бр.3207 КО Чапљинац, ради изградње нисконапонског кабловског 1 kV вода од стс 10/0,4  kV „Чапљинац 4“

 


Седница СО 29.03.2019. године


Одлука о додатним правима детета у области предшколског образовања и васпитања на територији општине Дољевац

Одлука о изузимању из закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Одлука o одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2019. години

Одлука о начину, поступку и критеријумима за успостављање права службености на стварима у јавној својини општине Дољевац

Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор и станове на којима је носилац права јавне својине општина Дољевац, односно на којима општина дољевац има посебна својинска овлашћења

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину

Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Јавне библиотеке Дољевац, Дома здравља Дољевац и Центра за социјални рад

 


Седница СО 07.03.2019. године


Eлаборат о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Дољевац за период од 2019 – 2024. године

Одлуку о измени Одлуке о  максималном броју запослених у органима општине Дољевац, установама и у предузећима за 2017. годину

Одлукуо измени Одлуке о локалним комуналним таксама

Oдлукa о конверзији потраживања по основу неизмирених изворних прихода општине Дољевац у трајни улог у капиталу друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида “Заштитна радионица“ ДОО Београд

Одлука о месним заједницама на територији општине Дољевац

Одлука о мрежи јавних предшколских установа на подручју општине Дољевац

Одлука о накнадама за коришћење јавних површина

Одлука о накнадама за коришћење јавних општинских путева на територији општине Дољевац

Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац

Одлука о образовању савета за здравље општине Дољевац

Одлука о оснивању Савета за младе

Одлука о потврђивању нових мандата одборникa Скупштине општине Дољевац

Одлука о прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини општине Дољевац

Пословник Скупштине општине Дољевац

Правилник о начину и поступку остваривања права на накнаду трошкова боравка деце у предшколској установи „Лане“ Дољевац

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2019. годину

Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколској установи „Лане“ у Дољевцу

 

 


Седница Општинског већа 21.01.2019. године


Пословник о раду Општинског већа општине Дољевац

Правилник о критеријумима и поступку додeле средстава из буџета општине Дољевац за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса

Решење о измени Решења о образовању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији  општине Дољевац

 

Одлуке у 2018. години

 


Седница СО 11.10.2018. године


 Четврта измена Програма  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2018. години

Одлуку о давању сагласности на отпис потраживања општине дољевац од  субјекта приватизације “Друштво за одржавање зграда“ ДОО Београд

 Одлука о измени одлуке о општинским и некатегорисаним путевима

Одлука о измени  одлуке о  комуналном уређењу

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Измена и допуна Просторног Плана општине Дољевац

Одлука о приступању изради нацрта Статута општине Дољевац и формирању Комисије за израду Нацрта Статута Општине Дољевац

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2018. годину

Одлука o задуживању за рефинансирањe дугорочних кредита за капиталнe инвестиционe расходe

Одлука o утврђивању јавне намене

Решење о престанку мандата члану и именовању новог члана Надзорног одбора ЈKП  ''Дољевац'' Дољевац


Седница 06.08.2018. године


 

 Другa изменa и допунa Плана детаљне регулације  радно-пословне зоне на југоисточном делу петље “Дољевац”

Планирана намена површина

Одлука о образовању локалног координационог тела за социјално укључивање рома и ромкиња

Одлука о образовању мобилне јединице за социјално укључивање рома и ромкиња

Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколској установи „Лане“ у Дољевцу

Друга измена Програма коришћења  средстава  за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за  2018. годину

Одлука о измени и допуни Одлуке  о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Дољевац“ Дољевац са Законом о јавним предузећима, број  02-144 од 05.09.2016. године и број 023-46 од 07.06.2017. године

Одлука о измени Одлуке о  максималном броју запослених у органима Општине Дољевац, установама и у предузећима за 2017. годину

Одлука о измени и допуни Oдлуке о Oпштинском већу oпштине Дољевац

Одлука о промени статута општине Дољевац

Одлука о  ребалансу буџета општине Дољевац за 2018. годину

Правилник о измени правилника о помоћи за уклањање и ублажавање последица насталих природном или другом незгодом

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП за управљање путевима „Дољевац“ Дољевац

Решење о измени решења о именовању  председника и чланова надзорног одбора туристичке организације  општине Дољевац

Решење о постављањеу наченик Општинске управе општине Дољевац

Tрећа измена Програма  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2018. години

 


Седница 05.06.2018. године


Одлука о завршном рачуну општине Дољевац за 2017. годину

Друга измена Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2018. години

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног  комуналног предузећа ''Дољевац'' Дољевац

Одлука о обављању делатности зоохигијене

Одлука о поништавању Одлуке о спровођењу конкурса за избор директора Јавног комуналног  предузећа  „Дољевац“  Дољевац,  број: 02-65/2018  од 09.03.2018. године

Одлука о приступању промени Статута општине Дољевац

Одлука о ребаласну буџета општине Дољевац

Одлука о усвајању  Стратегија развоја социјалне заштите у општини Дољевац за период од 2018. - 2022. године

Одлука о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса МХЕ „Бисерка“ снаге 400 kV са рекреативно-туристичким центром „Топлички Бистрик“

Одлукa о измени Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне у Пуковцу

Одлукa о измени Одлуке о другим  изменама и допунама Плана детаљне регулације Радно-пословне зоне на југоисточном делу “Петље“ Дољевац

Одлукa о измени Одлуке о изменама  и допунама  Плана детаљне регулације Kомплекса – соларних електрана „Шаjиновац 1“, „Шаjиновац 2“ и „Шајиновац 3“ на к.п.бр. 568/1 у К.О. Шајиновац, снага 3x999кW

Решење о именовању чланова Школског одбора основне школе  „Вук Караџић“ Дољевац

Стратегија развоја социјалне заштите у општини Дољевац за период од 2018. - 2022. године

 


Седница СО 09.03.2018. године


Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину

Oдлукa о спровођењу јавног конкурса за избор  директора Јавног  комуналног  предузећа ''Дољевац'' Дољевац

Одлука о минималној висини износа за текуће одржавање зграда

Одлука о дугорочном задуживању општине Дољевац за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Одлука о утврђивању минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде

Одлука о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама

Oдлукa o одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2018. години

Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Дољевац

Одлука о потврђивању мандата одборникa Скупштине општине Дољевац

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2018. годину

Одлука о социјалној заштити  општине Дољевац

Одлука о висини  износа накнаде коју плаћају власници посебних делова зграде у случају принудно постављеног професионалног управника на територији општине Дољевац

Одлука о реализацији буџета општине Дољевац у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину

Прва измена Програма  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2018. години

Прва измена Програма коришћења  средстава  за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за  2018. годину

Решење о измени Решења  о образовању комисије  за именовање директора  јавних предузећа, чији  је оснивач Скупштина општине Дољевац 

Решење о престанку мандата  директору јавног предузећа  за водоснабдевање ''Брестовац – Бојник – Дољевац'' у Бојнику

Стратегија за унапређење положаја Рома у општини Дољевац за период од 2018. – 2023. године

Решење о именовању директора ЈП за водоснабдевање ''Брестовац – Бојник – Дољевац'' у Бојнику

 

 

 

Одлуке у 2017. години

 


Седница 15.12.2017. године


Одлука о буџету општине Дољевац за 2018. годину

Акциони План за младе општине Дољевац за 2018. годину

Одлука о усвајању Акционог плана за младе општине Дољевац за 2018. годину

Другa изменa Програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2017. годину

Одлуку о другим изменама и допунама Плана детаљне регулације Радно-пословне зоне на југоисточном делу “Петље“ Дољевац

Ситуацииони план

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације Kомплекса – соларних електрана „Шаjиновац 1“, „Шаjиновац 2“ и „Шајиновац 3“ на к.п.бр. 568/1 у К.О. Шајиновац, снага 3x999кW

Одлука о локалним административним таксама општине Дољевац

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Дољевац

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2017. годину

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику

Oдлуке о стављању ван снаге  Oдлука о спровођењу јавних конкурса

Одлукао вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Дољевац  за 2017. годину

Оглас о јавном конкурсу за избор директора јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац“ у Бојнику

Решење о образовању комисије  за спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање путевима „Дољевац“ Дољевац

Решење о престанку функције ВД директора ЈП за управљање путевима „Дољевац“ Дољевац

Решења о престанку мандата чланова Надзорних одбора

 


Седница 30.11.2017. године и седница ОВ 23.11.2017. године


 Акционои план запошљавања општине Дољевац за 2018. годину

Друга измена Програма коришћења  средстава  за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за  2017. годину

Кодекс понашања службеника и намештеника општине Дољевац

Одлука о локалним комуналним таксама

Одлуку о давању сагласности на отпис потраживања општине Дољевац од субјекта приватизације „Друштво за одржавање зграда“ д.о.о. Београд

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Дољевац

Програм коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за  2018. годину

Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2018. годину

Програм коришћења  средстава  за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за  2018. годину

 


Седница 10.10.2017. године


Друга измена Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2017. години

Измена акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2017. годину

Одлука о измени Одлуке о накнадама  одборника, чланова Општинског већа, чланова радних тела   у органима Општине, чланова органа у јавним предузећима и установама и председника савета  месних заједница

Одлука о измени одлуке о општинском правобранилаштву општине Дољевац

Одлука о конверзији потраживања по основу неизмирених изворних прихода општине Дољевац у трајни улог у капиталу привредног друштва ГП „Мостоградња“ А.Д. Београд

Одлука о отпису потраживања општине Дољевац по основу неизмирених изворних прихода од субјекта приватизације грађевинског предузећа „Мостоградња“ А.Д. Београд

Одлука о радно правном статусу изабраних и постављених лица

Одлука о спровођењу јавног  конкурса за  избор директора ЈП за управљање путевима „Дољевац'' Дољевац

Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду нематеријалне штете

Прва измена Програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за  2017. годину

Решења о именовању В.Д. директора ЈКП Дољевац и ЈП за управљање путевима

Решење о именовању В.Д. директора центра за социјални рад у Дољевцу

Решења о именовању чланова НО ЈКП Дољевац, Јп за управљње путевима и ЈП за водоснабдевање "Брестовац-Бојник-Дољевац"

Одлукa о изради измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне у Пуковцу

Одлукa о изради измена и допуна Просторног плана општине Дољевац

План детаљне регулације комплекса - мале хидроелектране “Чапљинац“, на реци Јужној Морави,снаге око 1680 кw

План детаљне регулације комплекса - мале хидроелектране „Чечина“, на реци Јужној Морави, снаге око 1680 кw

План детаљне регулације комплекса - мале хидроелектране „Орљане“, на реци Јужној Морави, снаге око 1680 кw

Одлуку о изради измена и допуна Плана Детаљне Регулације комплекса МХЕ „Бисерка“ снаге 400 kV са рекреативно-туристичким центром „Топлички Бистрик“

 


Седница 31.07.2017. године


 

Одлука о измени одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Одлука о измени одлуке о оснивању Туристичке организације општине Дољевац

Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације Комплекса –МХЕ „Чапљинац“, на реци Јужној Морави, снаге око 1680 кW

Одлука о давању сагласности на конверзију потраживања општине Дољевац од субјекта приватизације грађевинског предузећа „Мостоградња“ а.д. Београд

Одлука о максималном броју запослених у органима Општине Дољевац, установама и у предузећима за 2017. годину

Одлука о приступању изради Локалног акционог плана за унапређење положаја жена и родне равноправности у Општини Дољевац, за период 2017-2019. године

Одлука о приступању изради Програма развоја туризма  у општини Дољевац у периоду од 2018- 2022.

Одлука о давању сагласности на отпис потраживања општине Дољевац од субјекта приватизације грађевинског предузећа „Мостоградња“ а.д. Београд

Одлука о давању сагласности на отпис потраживања општине Дољевац од субјекта приватизације Згоп а.д. Нови Сад

 


Седница 07.06.2017. године


 

Измена Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2017. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине Дољевац за 2016. годину

Одлука о измени Одлуке о приступању изради Стратегије развоја туризма  у општини Дољевац у периоду од 2017- 2021

Одлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за водоснабдевање ''Брестовац-Бојник-Дољевац'' из Бојника са Законом о јавним предузећима

Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса

Одлука о измени одлуке о канализацији

Одлука о измени  одлуке о  прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Дољевац

Одлука о измени  одлуке о превозу у друмском саобраћају на територији општине Дољевац

Одлука о измени  одлуке о  комуналном уређењу

Одлука о измени одлуке  о локалним административним таксама

Одлука о измени одлуке о општинској управи општине Дољевац

Одлука о  измени одлуке о сахрањивању  и  гробљима

Одлука о измени  одлуке о  утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Одлука о измени одлуке о водоснабдевању на територији општине Дољевац

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2017. годину

Одлука о измени и допуни Одлуке о  усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа ''Дољевац“ Дољевац  са Законом о јавним предузећима

Прва измена Програма коришћења  средстава  за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за  2017. годину

Решење о формирању Тима за израду Акционог плана и програма енергетске ефикасности  општине Дољевац

Решење о избору савета за међунационалне односе


Седница 13.03.2017. године


Кадровски План општине Дољевац за 2017. годину

Одлука о одређивању простора на којима није дозвољено окупљање на територији општине Дољевац

Одлука о дугорочном задуживању општине Дољевац за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Одлука о измени одлуке о комуналном  уређењу

Одлука о измени Одлуке о  максималном броју запослених у органима општине Дољевац, установама и у предузећима за 2015. годину

Одлука о измени Oдлуке о општинским и некатегорисаним путевима

Одлука о измени одлуке о Општинској управи општине Дољевац

Одлука о измени одлуке о превозу у друмском саобраћају на територији општине Дољевац

Одлука о измени одлуке о сахрањивању  и  гробљима

Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за здравље  општине Дољевац

Одлука o одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2017. години

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2017. годину

Одлука о такси превозу

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину

Прва измена Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2017. години

Решење о одређивању назива новоформираних улица у насељеним местима на територији општине Дољевац

 

 

Одлуке у 2016. години

 

 


Седница 16.12.2016. године


Акциони план за младе општине Дољевац за 2017. годину

Акциони план запошљавања општине Дољевац  за 2017. годину

Одлука о измени  одлуке о  комуналном уређењу

Одлука о измени  одлуке о  грађевинском земљишту

Одлука о измени одлуке о општинским и некатегорисаним путевима

Одлука о измени одлуке о општинском правобранилаштву општине Дољевац

Одлука о измени одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Дољевац

Одлука о измени одлуке о  утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Одлука о локалним комуналним таксама

Одлука о приступању изради Стратегије развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2017- 2021. године

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2016. годину

Одлука о усвајању акционог плана за младе општине Дољевац за 2017. годину

Одлука о усвајању акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2017. годину

Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Дољевац  за 2016. годину

ПДР двоструког далековода 35КВ за увођење у ТС Ниш од далековода "ТС Клисура - ТС Житорађа" у Дољевцу

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Дољевац

Правилник о категоризацији спортских организација на територији општине Дољевац

Програм коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за  2017. годину

Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2017. годину

Решење о измени решења о именовању председника и чланова надзорног одбора ЈКП ''дољевац'' Дољевац

 


Седница СО 23.11.2016. године


 

Друга измена Програма коришћења  средстава  за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за  2016. годину

Одлука о измени Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Дољевац

Одлука о измени Одлуке  о оснивању Савета за безбедност општине Дољевац

Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац

Одлука о образовању Савета за здравље општине Дољевац

Одлука о Општинској управи општине Дољевац

Одлука о потврђивању мандата одборниka Скупштине општине Дољевац

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017.годину на територији општине Дољевац

План детаљне регулације радно пословне зоне на југозападном делу „Петље Дољевац“

Решења о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Дома здравља Дољевац

Решењe о допуни Решења о формирању Стручног тима за израду Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и плана заштите и спасавања  у ванредним ситуацијама на територији општине Дољевац

Решење о измени Решења о образовању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац

 

 


Седница СО 05.09.2016. године


 

Друга измена Програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за  2016. годину

Измена акционог Плана запошљавања општине Дољевац за 2016. годину

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у  општини Дољевац 2016-2021

Одлука о допуни Одлуке  о превозу у друмском саобраћају на територији  општине Дољевац

Одлука о допуни  Одлуке о  прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Дољевац

Одлука о измени Oдлуке  о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације општине Дољевац

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Дољевац

Одлука о промени статута општине Дољевац

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2016. годину

Одлука о усклађивању пословања јавног предузећа ''Дирекција за изградњу општине Дољевац'' из  Дољевца са законом о јавним предузећима

Одлука о усклађивању пословања јавног предузећа за водоснабдевање ''Брестовац-Бојник-Дољевац'' из Бојника  са законом о јавним предузећима

Одлука о усклађивању пословања јавног комуналног предузећа ''Дољевац“ Дољевац са законом о јавним предузећима

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације општине Дољевац

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације општине Дољевац

Решење о именовању директора Тиристичке организације општине Дољевац

Решење о измени Решења о именовању комисије за спровођење комасације у општини Дољевац

Решење о образовању Комисије  за именовање  директора  јавних предзећа, чији је оснивач Скупштина општине Дољевац

Трећа измена Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2016. години

 


Седница Општинског већа 29.07.2016. године


 Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду нематеријалне штете

 


Седница СО 15.06.2016. године


Одлука о измени Одлуке о  максималном броју запослених у органима Општине Дољевац, установама и у предузећима за 2015. годину

Одлуку о измени одлуке o образовању општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац

Одлука o одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2016. години

Одлука о приступању промени Статута општине Дољевац

Од­лу­ка о за­вр­шном ра­чу­ну бу­џе­та оп­шти­не Дољевац  за 2015. го­ди­ну

Одлука о потврђивању мандата одборницима скупштине општине Дољевац

Прва измена Програма коришћења  средстава  за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за  2016. годину

Прва измена Програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за  2016. годину

Прва измена Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2016. годину

Решење о формирању стручног тима за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и плана заштите и спасавања  у ванредним ситуацијама на територији општине Дољевац (ОВ)

Решење о именовању директора Дома здравља Дољевац

Решење о именовању НО установа - Дом здравља, Јавна библиотека, Центар за социјални рад

Решење о именовању УО установа - Дом здравља, Јавна библиотека, Центар за социјални рад

Решење о именовању в.д. директора ЈКП Дољевац

Одлука о  ребалансу буџета општине Дољевац за 2016. годину

 


Седница СО 23.05.2016. године (конституивна седница)


Одлука о потврђивању мандата одборника СО Дољевац

Одлуку о измени и допуни пословника Скупштине општине Дољевац

Репење о избору Општинског већа

Решења о избору председник СО Дољевац, заменика СО Дољевац, секретара СО, председника општине Дољевац и заменик председника општине Дољевац

Решења о престанку мандата и функица

 


Седница СО 21.04.2016. године


Друга измена Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац,  у 2016. години

Одлука о измени одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Дољевац

Одлука о одлагању плаћања дугованог пореза по основу изворних прихода општине Дољевац

Одлука о  ребалансу буџета општине  Дољевац за 2016. годину

 

 


Седница СО 12.02.2016. године


Одлука о дугорочном задуживању општине Дољевац за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Одлука о формирању тима за добро управљање

Одлукa о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације Комплекса –МХЕ „Чапљинац“, на реци Јужној Морави, снаге око 2145 KW

План безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац за 2016. годину

Oдлукa о  ребалансу буџета општине  дољевац за 2016. годину

Прва измена Програма уређења грађевинског земљишта на територији општине Дољевац за 2016. годину

 

 

 

Одлуке у 2015. години

 


Седница СО 17.12.2015. године


Одлука о промени статута општине Дољевац

Одлука о буџету општине Дољевац за 2016. годину

Ребаланс буџета за 2015. годину

Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Дољевац

Одлука о дозвољеној спратности објекта на територији општине Дољевац  у процесу озакоњења

Програм уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац за 2016. годину

Програм коришћења средстава буџета намењених за унапређење пољопривреде за 2016. годину

Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у општину Дољевац за 2016. годину

Одлука о максималном броју запослених у органима општине Дољевац, установама и предузећима у 2015. години

Акциони план запошљавања општине Дољевац за 2016. годину

Одлука о усвајању акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2016. годину

Акциони план за младе општине Дољевац за 2016. годину

Одлука о усвајању акционог плана за младе општине Дољевац за 2016. годину

Одлука о измени и допуни одлуке о социјалној заштити општине Дољевац

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац 2015-2020. године

Решење о измени решења о образовању комисије за планове

Решење о именовању изборне комисије општине Дољевац

Решење о измени решења о образовању комисије за прописе

 


Седница СО 05.11.2015. године


 

Програм о измени и допуни  Програма  уређивања грађевинског земљишта у јавној својини  на територији општине Дољевац  у 2015. години

Одлуку о измени и допуни Одлуке  о  оснивању Јавног предузећа „Дирекција  за изградњу општине Дољевац“

Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Дољевац

 


Седница СО 09.10.2015. године


 

Одлуку о измени одлуке o образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац

Одлуку о измени и допуни одлуке о оснивању Туристичке организације општине Дољевац

Решење о измени решења о образовању Комисије за планове

 


Седница СО 11.09.2015. године


 

Одлука o измени одлуке о  комуналном уређењу

Одлука измени и допуни  одлуке о  прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Дољевац

Одлука o измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације Регионалног центра за управљање отпадом "Келеш", на територији општине Дољевац

Одлука о оснивању туристичке организације општине Дољевац

Одлука о усвајању нацрта уговора - Нишки регион

Решење о именовању директора  Јавне библиотеке  Дољевац

Решење о именовању ВД директора Дома здравља Дољевац

Решење o измени решења о  образовању  Комисије  за планове

Решење о престанку и именовању мандата  председника  надзорног  одбора ЈКП  „Дољевац“ Дољевац

 


Седница СО 15.06.2015. године


 

Измена програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за 2015. годину

Одлука о Општинском правобранилаштву општине Дољевац

Одлука о дугорочном задуживању општине Дољевац за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Одлука о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама

Одлука о измени Одлуке о накнадама одборника, чланова општинског већа, чланова радних тела у органима општине, чланова органа у јавним предузећима и установама и председника савета месних заједница

Одлука о измени и допуни Одлуке о водоснабдевању на територији општине Дољевац

Одлука о изради Плана детаљне регулације двоструког далековода 35 KV за увођење у ТС Ниш 15 од далековода "ТС Клисура - ТС Житорађа" у Дољевцу

Одлука о оснивању савета за безбедност општине Дољевац

Одлука о завршном рачуну буџета општине Дољевац за 2014. годину

План детаљне регулације комплекса око цркве "Светог Јована" на брду "Комњига" у КО Орљане

Измена програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2015. годину

Измена и допуна програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2015. годину

Измена Програма уређивања грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Дољевац у 2015. години

Одлука ребалансу буџета општине Дољевац за 2015. годину

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Народне библиотеке Дољевац

Решење о образовању комисије за планове

 


Седница СО 31.03.2015. године


 Одлука о промени Статута општине Дољевац

Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за 2015. годину

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљиштаза 2015. годину

 


Седница СО 28.02.2015. године


Измена Акционог плана запошљавања за 2015. годину

Одлука о измени одлуке о висини стопе пореза на имовину

Одлука  о одређивању Општинског већа општине Дољевац као органа надлежног за давање претходне сагласности за упис права својине на објектима који су изграђени на површинама јавне намене

Одлуку о измени Одлуке о водоснабдевању на територији општине Дољевац

Одлука о канализацији

Одлука o одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2015. години

Одлука о покретању поступка оснивања Региналног привредног друштва за комуналну делатност ''Нишки регион'' д.о.о.

Одлука о приступању промени статута општине Дољевац

Одлуку о усвајању Предлога концесионог акта изградње Регионалног центра за управљање отпадом „Келеш“ и студије оправданости давања концесије

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање  грађевинског земљишта  

Правилник о измени Правилникa о помоћи за уклањање и ублажавање последица насталих природном или другом незгодом

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2015. годину

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу општине Дољевац''

Решење о утврђивању економске цене услуга ПУ Лане Дољевац за 2015. годину


 

Одлуке у 2014. години

 


Седница 16.12. 2014. године


Одлука о буџету општине Дољевац за 2015. годину

Решење о измени решења о образовању савета  за координацију  послова безбедности  саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац

Акциони план за младе општине Дољевац за 2015. годину

Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације Радно-пословне зоне на југозападном делу "Петље Дољевац"

Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације спортско-рекреативног центра „МАЛОШКЕ БАРЕ“ у КО Малошиште и КО Орљане

Одлука о измени одлуке o образовању општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац

Одлука о усвајању Акционог плана за младе општине Дољевац за 2015. годину

Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Дољевац за 2014. годину

Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине дољевац за 2015. годину

Програм коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2015. годину

Решење о образовању савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2014. годину

Програм уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2015. години


Седница 28.11.2014. године


 

Акциони план запошљавања општине Дољевац за 2015. годину

Одлука о допуни одлуке о одређивању зона на територији општине Дољевац

Одлуку о измени Одлуке о локалним комуналним таксама

Одлука o измени одлуке о изради Плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом "Келеш", на територији општине Дољевац

Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације Комплекса –МХЕ „Орљане“, на реци Јужној Морави, снаге око 2611 КW

Одлука о превозу у друмском саобраћају на територији општине Дољевац

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о организовању пружања правне помоћи  и вршењу правне заштите имовинских права  и интереса општине Дољевац

Одлука о усвајању Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2015. годину

Одлука  о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015.годину на територији општине Дољевац

Измену Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2014. годину

Правилник  о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Дољевац за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса

Решење  о образовању савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац

 


Седница 30.09.2014. године


 

Измена програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2014. годину

Одлука о измени и допуни Одлуке о  Општинској управи Општине Дољевац

Одлука о потврђивању мандата одборника СО Дољевац

Правилник о помоћи за уклањање и ублажавање последица насталих природном или другом незгодом

Измену програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за  2014. годину

Измена Програма  уређивања грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Дољевац  у 2014. години

Ребаланс буџета општине Дољевац 2014 (II)


Седница СО 08.08.2014. године


Одлука о прибављању и располагању стварима у  јавној својини општине Дољевац

Решење  о престанку мандата одборника

Решење  о разрешењу директора Јавне библиотеке у Дољевцу и именовању ВД Јавне библиотеке

 


Седница СО 12.06.2014. године


Одлуку о измени одлуке о изради плана детаљне регулације  комплекса око цркве «Светог Јована» на брду «Комњига» у КО Орљане

Измена програма коришћења  средстава  за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за  2014. годину

Измена програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2014. годину

Одлука о измени одлуке o образовању општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац

Одлука о изради плана детаљне регулације радно-пословне зоне на југозападном делу «Петље Дољевац»

Одлука o одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2014. години

Одлука o пружању помоћи угроженим подручјима од поплава на територији Републике Србије, на терет ненаменског трансфера опредељеног општини Дољевац за 2014. годину

Одлуку о  завршном рачуну буџета општине Дољевац за 2013. годину

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2014. годину

Решење о именовању чланова школског одбора  основне школе „Вук Караџић“ Дољевац

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2014. годину

 


Седница СО 10.04.2014. године


 Измена акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2014. годину

Одлуку о финансијској помоћи незапосленим породиљама са територије општине Дољевац

Одлуку о усвајању измене акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2014. годину

Решење о именовању директора јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику

 


Списак издатих локацијских дозвола


Седница СО 14.02.2014. године


Одлука о промени статута општине Дољевац

Програм коришћења  средстава  за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за  2014. годину

Одлука о накнади за уређивање грађевинског земљишта

Правилник o поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед  уједа паса луталица

Одлука о изради плана детаљне регулације  Комплекса - МХЕ „Орљане“, на реци Јужној Морави, снаге око 2611 КW

Одлука о изради плана детаљне регулације   Комплекса - МХЕ „Чечина“, на реци Јужној Морави, снаге око 2293 КW

Одлука о изради плана детаљне регулације  Комплекса - МХЕ „Чапљинац“, на реци Јужној Морави, снаге око 2145 КW

 

 

Одлуке у 2013. години

 


Седница СО 18.12.2013. године


Стратегија одрживог развоја општине Дољевац за период 2014-2023. године

Акциони план за младе општине Дољевац за 2014. годину

Акциони план запошњавња општине Дољевац за 2014. годину

Измена плана детаљне регулације радно-пословне зоне "Петља Дољевац"

Одлука о финансијским издвајањима у вези са образовањем

Одлука о буџету општине Дољевац за 2014. годину

Одлука о финансијим издвајањима у здравственој заштити

Одлука о измени и допуни Одлуке о подели Јавног предузећа за комуналну делатност  и експлоатацију  песка  и шљунка  ''Дољевац'' - Дољевац

Одлука о образовању Савета за здравље

Одлука о приступању промени статута општине Дољевац

Одлука o организовању, финансирању  и условима рада саветника за заштиту права  пацијената на територији општине Дољевац

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Одлука о усвајању Акционог плана за младе општине Дољевац за 2014. годину

Одлука о усвајању Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2014. године

Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја општине Дољевац за период 2014-2023 године

Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Дољевац  за 2013. годину

Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине дољевац за 2014. годину

Програм коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини дољевац за  2014. годину

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2013. годину


 Седница СО 29.11.2013. године


Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Дољевац

Одлука о одређивању зона  на територији општине Дољевац

Одлука  о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности  за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину  на територији општине Дољевац

Одлука о висини стопе пореза на имовину

Одлука о висини амортизационе стопе

Одлука о установљавању  јавних признања и нагрaда у општини Дољевац

Решење о образовању комисије за именовање директора јавног предузећа за водосабдевање "Брестовац-Бојник-Дољевац" у Бојнику

 


 Седница СО 04.10.2013. године


Одлука о изради плана детаљне регулације за далековод 2 x 35 KV, увођење у ТС 110/35/10 KV "Ниш 15" - Дољевац

Одлуку о изради измене плана детаљне регулације Радно-пословне зоне на југоисточном делу "Петље Дољевац"

Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији општине Дољевац

Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Дољевац

Решење о избору Савета за младе

Решења о именовању директора ЈКП  ''Дољевац'' Дољевац и директора ЈКП ''Дирекција за изградњу општине Дољевац'' Дољевац

 


 Седница СО 31.07.2013.


Друга измена програма уређивања грађевинског земљишта за 2013. годину

Измена програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине у општини Дољевац за 2013. годину

Одлука о допуни одлуке за уређивање грађевинског земљишта

Одлука о допуни одлуке о локалним комуналним таксама за 2013. годину

Одлука о комуналном уређењу за 2013. годину

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2013. годину

Решење о измени решења о образовању комисије за именовања директора Јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Дољевац

Решење о постављању начелника Општинске управе општине Дољевац (решење општинског већа 26.07.2013. године)

 


Седница СО 28.06.2013.


 
Одлука о доношењу и имплементацији регионалног плана управљања отпадом за Нишки регион

Елаборат оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта без наканде у радно-пословној зони "Малошиште"

Одлука о промени статута општине Дољевац

Одлука о изради плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом "Келеш", на територији општине Дољевац

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП "Дирекција за изградњу општине Дољевац"

Одлука елабората оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта без наканде у радно-пословној зони "Малошиште"

Одлука о водоснабдевању на територији општине Дољевац

Решење о именовању директора Центра за социјални рад у Дољевцу

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП "Дољевац" Дољевац

Решење о образовању комисије за именовање директора јавних предузећа

Решење о именовању директора Јавне библиотеке Дољевац


Седница СО Дољевац 30.05.2013


 

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Дољевац од 01.01.2012 до 31.12.2012

Одлука o одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2013. години

Одлука о приступању промени Статута општине Дољевац

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Дољевац за 2013. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине дољевац за 2012. годину


Списак издатих локацијских дозвола


 Седница СО Дољевац 16.04.2013


 

Измена програма уређења, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији    општине Дољевац у 2013. години

 Одлука о измени одлуке о условном отпису камате и мировању пореског дуга

 Одлука о потврђивању мандата одборника СО Дољевац

 Одлука о приступању изради стратегије одрживог развоја општине Дољевац у периоду од 2014. - 2023. године

 Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2013. годину

 Одлука о утврђивању просечне тржишне цене непокретности на територији општине Дољевац за 2013.  годину


Седница СО Дољевац 25.02.2013


 

Одлука о измени и допуни Одлуке о подели ЈП за комуналну делатност  и експлоатацију песка и шљунка Дољевац 

Одлука о измени одлуке ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

Одлука о измени Одлуке о оснивању ЈП за водоснабдевање

Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда

 


Седница СО Дољевац 30.01.2013


 

Одлука о финансијским издвајањима у вези са образовањем

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./public_html/2013/30.01/Odluka%20o%20finansijskim%20izdvajanjima%20u%20vezi%20sa%20zdravstvom.pdf" target="_blank">Одлука о финансијским издвајањима у здравственој заштити

Одлука о локалним административним таксама

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2013. годину

Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга

План руралног развоја Нишавксог округа 2012 - 2021. године

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине у општини Дољевац за 2013. годину

 


Одлуке у 2012. години


Одлука о измени и допуни Одлуке о Цивилној заштити

Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац

Одлука о измени Одлуке о оснивању Народне библиотеке у Дољевцу

Одлука о измени одлуке о заштити пољопривредног земљишта

Одлука о одређивању  надлежног органа за давање у закуп пољопривредног земљишта општине Дољевац у 2012. години

Одлука о приступању промени Статута

Одлука о промени статута општине Дољевац

Одлука о утврдјивању просечне тржишне цене непокретности

Оперативни план одбране од поплава општине Дољевац - 2012

 Текстуални ребаланс 1, 2012

Стратегија за младе са локалним акционим планом на територији општине Дољевац за период 2012-2022. године

Одлука о јавном превозу

Списак издатих локацијских дозвола

Одлука о новчаној помоци  незапосленим породиљама 2011

Одлука о измени Одлуке о новчаној помоћи незапосленим породиљама са територије општине Дољевац - јун

Одлука о усвајању Стратегије туризма

 Одлука о потврђивању мандата одборника СО Дољевац

 Одлука о измени Одлуке о формирању стаба за ванредне ситуације-јун

Пословник СО 2012

Ревизија стратегије одрживог развоја општине Дољевац за период 2009. - 2013. године

 


Одлуке у 2011. години


Измена Плана и програма уређивања грађевинског земљишта  2011. године

Одлука о Цивилној заштити

Одлука о измени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту мај 2011. године

Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама 2011.године

Одлука о измени одлуке о образовању Општинског стаба за ванредне ситуације

Одлука о накнади  за уређивање грађевинског земљишта 2011. године

Одлука о одређивању  надлежног органа за давање у закуп пољопривредног земљишта општине  Дољевац у 2011. години

Одлука о утврђивању просецне тржишне цене непокретности

Одлука о висини стопе пореза на имовину 2011. године

Одлука о завршном рачуну буџета за 2010. године

ОДЛУКА о стављању ван снаге одлуке у погледу удаљености од суседног објекта

ПДР за Скупштину

Текстуални ребаланс 2011. године

Одлука о буџету општине Дољевац за 2012. годину

 

 


Одлуке у 2010. години


ОДЛУКА ОРЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2010 ГОДИНУ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА  2011. ГОДИНУ

ИЗМЕНА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ВОДА ДРУГОГ РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МОТЕЛА

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ

ОДЛУКА О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ У СКГО

ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 2011. ГОДИНА

 

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121